Proje Açıklaması

Yüksek maaş alarak emekli olabilirsiniz. Ne kadar ve ne süre prim ödediğinizde maaşınız ne kadar artacağını öğrenebilirsiniz.

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı SGK olarak birleştirilmiş ama hala yasaları ve uygulamaları farklıdır. Bilindiği gibi bu kurumların emeklilik şartları, süreleri ve maaşları da farklıdır.

Konusunda uzman kişi ve firmalara emeklilik planlaması yaptıranlar, hangi kurumdan ve nasıl emekli olduklarına göre ne kadar maaş alıp alamayacaklarını öğrenebilir.

Engelli/özürlü olanlar daha az çalışma ve hizmet süresiyle normal emekli olanlar kadar maaş alırlar. Malulen emeklilikte ise durum farklıdır. 1800 günle ve on yıllık hizmet süresiyle emekli oldukları halde normalde emekli olacaklardan daha yüksek maaş alır.

Dönemlere göre ödenmiş primlerin aylığa yansıma farklıdır. Eski ödenmiş primlerin bugünün primlerine göre daha yüksek maaş getirisi vardır.

Sigortalının yararına hangi kurumdan ne kadar ve ne miktar prim ödemesi gerektiği öngörülebilir.

Maaş hesaplamaları yasalarla belirlenmiş dönemlerle belirlenmiş prim ortalamaları dikkate alınarak hesaplanır. Bazen fazla günün olması hiçbir katkı sağlamadığı gibi bazı hizmetler de ortalamayı aşağı çekerek emekli maaşının düşmesini sağlar. Örneğin SSK için yeter gün sayısı varsa ödenmemiş Bağkur hizmetlerine hiç gerek yoktur. Aksine bir ödeme maliyet yaratacağı gibi hesaplamalarda ortalama dikkate alındığından emekli maaşını da düşürür. (link)

Bazen emekliliğin son dönemlerin de ödenen primlerin yükseltilmesi maaşı artırabilir. Bunun da hesabı yapılmalı, karar vermek için ödenecek prim farkıyla yükselebilecek maaş arasında ki maliyet farkı bilinmelidir.

Elver Sosyal Güvenlik Danışmanlığı, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı arasından en yüksek maaşla emekli olacağınızı zamanı belirliyor, sizin yararınıza olan doğru kuruma yönlendiriyor, çalışacağınız günlere ve ödeyeceğiniz primlere göre alacağınız net aylıkları hesaplıyor, daha erken ve daha yüksek maaş almanızı sağlıyor.

Primlerin dönemlerine göre getirileri ve yüzdeleri farklıdır. Haliyle maaşa yansıması da farklıdır.