Proje Açıklaması

Meslekte Kazanma Gücü Kaybının / Sürekli İş Göremezlik Derecesinin / Maluliyet Oranının Sağlık Kurullarında Tespiti

Meslek hastalığı nedeniyle kalıcı bir hasar, arıza veya engel oluşması sonucu sürekli iş göremezlik geliri ya da tazminat alınabilmesi için gerekli olan meslekte kazanma gücü tespiti ya SGK’ya bağlı kurum sağlık kurullarında ya da Adalet Bakanlığı’na bağlı ihtisas kurullarında yapılır.

Maluliyet tespit işlemleri bütün sağlık kurumlarında sigortalının talebi doğrultusunda, istirahat süresi bitikten sonra, ya sigortalının sunduğu ya da kurumun topladığı bilgi ve belgeler üzerinden sigortalının yokluğunda yapılır.

Tespit işlemleri ya SGK’ya bağlı Bölge Sağlık Kurulu veya Yüksek Sağlık Kurulu’nda ya da Adalet Bakanlığı’na bağlı Adlı Tıp Kurumu’nun İhtisas Kurulu’nda yapılır.

Her ilin Bölge Sağlık, Yüksek Sağlık ve İhtisas Kurulu bulunduğu bölgeye göre farklı illerde bulunur.   

Tespit işlemleri her kurulda farklıdır. Heyetler farklıdır. Heyet de ya da komisyon da bulunan üyeler de farklıdır.

Bu kurumlar kazaya bağlı sorunların tespit işlemleri için sağlık kuruluşlarına sevk yaparak sağlık kurullarından durum bildirir raporu isteyebilir, sevk edilen ya da daha önceden tedavi gördüğü diğer hastanelerden tüm sağlık belgeleri ve eklerini isteyebilir, eksik husus varsa da ara kararlar ile eksikliklerin giderilmesi için sevk yaptığı ya da başka branş hastanelere tekrar sevk edebilir.

SGK, işveren ve sigortalı birbirlerine karşı sorumludur. Bu nedenle tespit işlemlerin de taraf olanların itiraz hakkı vardır. 

İş kazası yönünden sürekli iş göremezlik oran tespiti ilk olarak Bölge Sağlık Kurulu’nda yapılır. Bu kurul kararına itiraz edilmesi durumunda ise itiraz doğrultusunda ya Yüksek Sağlık Kurulu ya da Adlı Tıp İhtisas Kurulu’nda yapılır.

elver, iş ve sosyal güvenlik uzmanı, hasar takip uzmanı, maluliyet ve engelli oranı tespiti doktoru, kazayla ilgili tedavi görülen sağlık kuruluşlarından bütün tıbbı belgeleri topluyor, bu sağlık kurullarına sunulması için kişiye özel sağlık dosyası oluşturuyor, tüm sağlık kurullarına sevk için en uygun zamanı belirliyor, tüm bilgi ve belgeleri gerekli form ve dilekçeleri ile birlikte ilgili kurumlara sunuyor, sağlık kuruluşlarına sevk belgesi alıyor, bu belgelere göre sağlık kurullarından randevu alıyor, sağlık kurullarında ki işleyişi anlatıyor, durum bildirir rapor ya da tetkikleri, bölge sağlık, yüksek sağlık ya da ihtisas kurullarına ilgili kurumlar tarafından bekletilmeden iletmeleri için çalışıyor ve bu kurul kararlarını takip ederek maluliyet sonucunu öğreniyor.