Proje Açıklaması

Maluliyete Oranına Göre Sürekli İş Göremezlik Gelirinin Bağlatılması

İş kazası sonucu oluşan maluliyet % 10 ve üzerinde ise SGK tarafından yapılan hesaplamaya göre sürekli iş göremezlik geliri bağlanır.

SSK, Bağ-Kur’lu olanlara sürekli iş göremezlik geliri hakkı tanınmıştır. Kamu Görevlileri alamaz ama vazife malullüğü aylığı hükümleri uygulanır.

Sürekli iş göremezlik geliri için belli bir sigortalılık süresi veya prim ödeme gün sayısı aranmaz. Ancak, tarım veya orman işlerinde çalışan sigortalılar ile ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az çalıştırılan sigortalılar için iş kazasının olduğu tarihten en az 10 gün önce sigortalıklarının tescil edilmiş olması şartı aranır. Ayrıca prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartı aranmaktadır.

İş kazası sonucu SGK Kurum Sağlık Kurulları’nda meslekte kazanma gücünün en az % 10 oranında azaldığı tespit edilen sigortalıların dosyaları iş kazası da denilen kısa vadeli sigortalar servisine gönderilir. Bu servis de gönderilen dosyaların soruşturulması için Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile ilgili grup başkanlıklarına gönderir. Ayrıca soruşturma sonucu beklenmeden mevcut durum emeklilik servisine de iletilerek sürekli iş göremezlik gelirlerinin bağlanması sağlanır. Daha sonra düzenlenen denetim raporlarında olayda sigortalı, işveren ve üçüncü kişilerin sorumluluğunun tespit edilmesi halinde bağlanan gelir de bu doğrultu da yeniden düzenlenir.

Sürekli iş göremezlik geliri süreklidir. Sigortalının kendi adına ya da başkası adına çalışması ya da emekli olması bu durumu değiştirmez. Ancak SGK kontrol istedi ise bu kontrol sonucu maluliyet % 10 altına düşmesi durumunda gelir kesilir.

Sürekli iş göremezlik geliri alan sigortalının bakmakla yükümlü olduğunu kişiler de sağlıktan ücretsiz yararlanabilir. Bu gelir, ölüm halinde emeklilik de olduğu gibi eş, çocuk ve ebeveyn olan hak sahiplerine de geçer.

İş kazası sonucu geçici iş göremezlik ödeneği alınmadı ise kaza oluş tarihinden, alındı ise son ödemenin yapıldığı ayı takıp eden aybaşından başlayarak sürekli iş göremezlik geliri bağlanır. Eş deyimle istirahat raporlarının alınıp alınmaması ve süreleri belirleyicidir.

Sürekli iş göremezlik geliri alanlar emekli olduktan sonra da sürekli iş göremezlik geliri almaya devam eder. İki farklı maaşı aynı anda alınabilir. Birisi emekliliğe bağlı aylık maaş, diğeri ise sürekli iş göremezliğe bağlı aylık gelirdir. Her ikisi de farklıdır. İlki aylıktır. İkincisi gelirdir. Yalnızca, emekli olunduğunda yüksek olan maaş neyse tamamı, diğerinin ise yarısını almış olur.

Aynı sigortalının bir iş kazası ya da meslek hastalığı durumlarında aynı anda bir kaç sürekli iş göremezlik geliri alınabilir. Ancak, sürekli iş göremezlik geliri olan bu aylıklar birleştirilerek aralarında maluliyet oranı en yüksek olanı esas alınarak tek aylık haline getirilir.

elver, iş ve sosyal güvenlik uzmanı, hasar takip uzmanı, maluliyet ve engellilik oranı tıbbı tespitleri yapan doktoru ile sürekli iş göremezlik hesabı için planlama yapıyor, iş kazası ile ilgili belgeleri topluyor, iş kazası tespiti için tahkikat başlatıyor, kazayı bilgi formlarıyla beyan ediyor, sürekli iş göremezlik geliri talep ediyor, sağlık kuruluşlarına sevk alıyor, meslekte kazanma gücü kaybı derecesini öngörüyor, sürekli iş göremezlik gelirinin bağlanması için gelir talep ediyor, gelir için yapılan hesaplamanın doğru olup olmadığını tespit ediyor, oran ya da ortalama günlük gelirinin yeniden belirlenmesi durumunda yeniden hesaplama yapılmasına sağlayarak sürekli iş göremezlik geliri alınabilmesi için gerekli olan bütün işlemlerinizi takip ediyor.