Proje Açıklaması

Kazanın İş Kazası Sayılıp Sayılmayacağının Tespiti

Mesai saatinde, iş yerinde ya da işin yapıldığı yerde kaza geçiren sigortalı ya da sigortasız çalışanlar, kazanın bir iş kazası olup olmadığını öğrenebilir, SGK’ dan gelir alıp alamayacağını belirleyebilir.

Mağdur ya da yakınları iş kazası olasılığı üzerine haklarını alabilmeleri için iş ve sosyal güvenlik uzmanı, hasar takip uzmanı, SGK ve avukatlardan olayın bir iş kazası sayılıp sayılmayacağını, bu belirlemeye göre de neler yapacağını ya da yapılabileceğini belirlemelidir.

Başkası ya da kendisi adına çalışırken geçirdiği kaza sonucu kusurlu ya da kusursuz olmasına bakılmaksızın, geçici ya da kalıcı hasar oluşmuş ise hemen her olay bir iş kazasıdır. Sigortalılar, iş kazaları konusunda genellikle bilgisizdir. Birçoğu da iş kazası mağdurudur. Kalıcı sakatlıkları olanlar dahi haklarından habersizdir. Yaşanan olayların çoğunluğu kapatılmış ya da örtbas edilmiştir. Olayların bir iş kazası olup olmadığı dahi bilinmez. Halbuki işyerinde geçirilen kalp krizi ya da beyin kanaması dahi bir iş kazasıdır. 

SSK kapsamında olan sigortalılara tanınan bütün bu haklar 01.10.2008 tarihi sonrası getirilmiş olan bir uygulama ile Bağ – Kur kapsamında olan sigortalılara da tanınmıştır.

Yanlış bilinen bir husus da kaza geçiren kişinin kusurlu olması durumunda olayın bir iş kazası sayılmayacağı önyargısıdır. Olayda kaza mağdurunun kusurlu olup olmaması pek de önemli değildir. Kusurlu olsa da olmasa da bu bir iş kazasıdır.

Diğer, doğru bilinen yanlış da kişinin sigortasız çalıştırılıyor olması, işverenin iş kazası bildirimi yapmamış olması, kişinin olayı ilgili kurumlara zamanında bildirmemiş olmasıdır. Bu gibi durumlarda da hakların kaybedildiği ve geri alınamayacağı düşünülür. 

İş kazası söz konusu ise, önemli olan fiili durumdur. Zamanında yasal yollara başvurmamak, herhangi bir belgeyi imzalamak ya da sorumlu kişilerin üzerlerine düşen görevleri yapmaması gibi durumlar bu hakkın alınmasını engelleyemez.  

İş kazası geçirenler, yasaları ve uygulamaları bilmeden, uzman kişilere danışmadan olayın bir iş kazası olup olmadığına karar vermemelidir. Malul olmuş bu mağdur kişiler toplumda yaygın olan önyargıların etkisinde kalarak belki de hayatlarının en büyük hatalarını yapmış olurlar. 

Olayın bir iş kazası kabul olarak edilmesi, birçok unsura bağlıdır. Kendi işinde ya da başkasının işinde çalışıp çalışmamasına, kazaya neden olan rahatsızlıkların olup olmamasına, uyuşturucu ya da alkol kullanıp kullanmamasına, engel ya da maluliyet oluşup oluşmaması gibi birçok koşula bağlıdır.

elver, iş kazasıyla ilgili lehe çıkan yasa ve yönetmelikleri dikkate alarak hasar takip uzmanı ya da iş ve sosyal güvenlik uzmanı ile bütün yönleriyle ele alıp değerlendiriyor, kaza sürecini belirliyor, kazaya bağlı meslekte kazanma gücü kaybı oranının maluliyet ve engelli oranı tıbbı tespiti yapan doktoru ile kalıcı olup olmadığını öngörüyor, SGK’ dan sürekli iş göremezlik geliri bağlanıp bağlanmayacağını söylüyor.

Kazanın iş yeri dışında işin yapıldığı yerde olması da bir iş kazasıdır!  

İş için kullanılan bir taşıtın kaza yapması da bir iş kazasıdır.