Proje Açıklaması

Bağlı bulunduğunuz kuruma göre hizmetleriniz, yaşınız, prim gün sayınız, sigorta girişiniz, engel/özür ya da maluliyet gibi koşullarınız yeterliyse erken emekli olabilirsiniz.

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı SGK adı altında birleştirilmesine rağmen her kurumun yasası ve emeklilik uygulamaları farklıdır. Bu kurumların yasası ve yönetmelikleri de birbirinden farklıdır. Emeklilik şartları, süreleri ve maaşları da farklıdır.

Emeklilik, bağlı bulunulan kuruma, sigorta başlangıcına, süresine, yaşa, engel/özür ya da maluliyet durumuna göre değişiklik gösterdiğinden, erken emekliliğin tespiti için öncelikle bu konuların analizini ya da planlamasını yapmak gerekir. Koşulların ve hususların değerlendirilip bir hak ya da lehe kazanım olup olmadığına bakmak lazım.

SSK’da olanlar Bağkur’a göre daha erken yaşta emekli olur. Bu duruma göre Bağkur’lu olan daha erken emekli olmak istiyorsa “son yedi sene içerisinde hangi kurumda en çok hizmeti varsa o kurumda kalarak emekli olur” ilkesine dayanarak son üç buçuk sene içerisinde Bağkur’dan çıkarak SSK’ya geçerse SSK’dan daha erken yaşta emekli olur. Bu şarta göre kurumlarda gecen süre hesap edilmelidir. Bazen nadir durumlarda Bağkur’lu olmak lehedir. .

Sigortalının günü yeterli ama Bağkur borcundan dolayı emekli olamıyorsa kanun gereği emeklilik için istediği kurumu tercih etme hakkı’nı kullanarak

işine gelen kurumda kalarak daha erken emekli olabilir. Bağkur’a ihtiyacı olmadığını, gün almak istemediğini belirterek olan borcunu sildirebilir.

Sigortalının emekli olabilmesi için silinmiş Bağkur hizmetlerine ihtiyacı varsa canlandırma (ihya) yapabilir, eksik günlerini tamamlayarak daha erken emekli olabilir. (link)

Bazı durumlarda da Bağkur’dan emekli olabilmek için SSK’ya da ihtiyaç duyulabilir. SSK hizmet süreleri Bağkur’a eklenebilir. Yani lehe durumlara göre hizmet birleştirmesi yapılabilir. (link)

Gerekiyorsa ihtiyaç duyulan gün kadar askerlik, doğum ve yurtdışı borçlanması yapılarak da daha erken emekli olunabilir. Yetkili uzmana başvurarak ne kadar gün gerekiyorsa hesabı yaptırılarak hepsini değil de ihtiyaç duyulan gün kadar borçlanma yapılabilir. Bu hesabı bilemediklerinden borçlanmalarda genel de bütün günlerin parası ödenerek gün alınır. Halbuki ihtiyaç duyulan gün kadar borçlanma yapılmalıdır. Örneğin askerlikten 18 ay değil de 3 ay, doğumdan 6 ay değil de 25 gün, yurtdışından 3 yıl değil de 2 yıl alınabilir.

Askerlik borçlanması yani askerlik yapılan ay kadar SGK’ya ya da Bağkur’a pirim ya da para ödendiğinde geriye dönük gün alınabilir, aynı zamanda hizmet başlangıcı bir yıl geriye çekebilir. Böylece güne ihtiyaç varsa gün olarak, yıla ihtiyaç varsa bir yıl erkene çekerek daha erken emekli olunabilir. (link)

Doğum ve yurtdışı borçlanması yaparak emekli olmak da aynı askerlik borçlanması gibidir. Güne ihtiyaç duyuluyor ve yaşta yeterliyse eksik gün kadar borçlanma yapılarak daha erken emeklilik imkanı sağlanır.

Erken emekli olmak için bir başka önemli husus da sigorta başlangıç günüdür. Eskiden çoğunlukla hak aranmadığı ve bilinmediği için SSK’lı olarak işe girenlerin sigortası yapılmaz, Bağkur’lu olanlar da kendine bir Bağkur numarası almazdı.

Bazı işverenler alışanları için SSK’ya İşe Giriş Bildirgesi gönderir ama prim ödemezlerdi. Bu durumlarda firma ve çalışanların geçmişi dikkate alınmalıdır. Bu firmaların çalışanlar adına SSK’ya bordro verip vermediğine bakılmalı, bordro yoksa Bir Günlük Hizmet Tespiti davası açılmalıdır. Bu yollarla o tarihli gün için sigorta başlatma fırsatı elde edilebilir. Bilindiği gibi sigorta başlangıcı ne kadar geriye giderse o kadar erken emekli olunabilir. Hizmet süresi önemli bir unsur olduğuna göre çok erken yaşta ve daha az prim gün sayısıyla erken emeklilik yolu açılmış olur.

Elver Sosyal Güvenlik Danışmanlığı, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı arasından en erken emekli olacağınızı zamanı belirliyor, erken emeklilik imkanlarınızı değerlendiriyor, alacağınız net aylığı ayrı ayrı hesaplıyor, sizi zamanında ve doğru kuruma yönlendirerek daha erken ve daha yüksek maaş almanızı sağlıyor.

Hangi kurumdan daha erken emekli olacağınızı ve daha yüksek maaş alacağınızı belirleyebilirsiniz

Planlama yaptırarak erken yaşta emekli olabilirsiniz.