Proje Açıklaması

Meslekte Kazanma Gücü Kaybının / Sürekli İş Göremezlik Derecesinin / Maluliyet Oranının Sağlık Kurullarında Tespiti

Meslek hastalığı nedeniyle kalıcı bir hasar, arıza veya engel oluşması sonucu sürekli iş göremezlik geliri ya da tazminat alınabilmesi için gerekli olan meslekte kazanma gücü tespiti ya SGK’ya bağlı kurum sağlık kurullarında ya da Adalet Bakanlığı’na bağlı ihtisas kurullarında yapılır.

Maluliyet tespit işlemleri bütün sağlık kurumlarında sigortalının, işyeri hekiminin ya da meslek hastalıkları hastanesinin talebi doğrultusunda, istirahat süresi bitikten sonra, ya sigortalının sunduğu ya da kurumun topladığı bilgi ve belgeler üzerinden sigortalının yokluğunda yapılır.

Tespit işlemleri ya SGK’ya bağlı Bölge Sağlık Kurulu, Yüksek Sağlık Kurulu ya da Adalet Bakanlığı’na bağlı Adlı Tıp Kurumu’nun İhtisas Kurulu’nda yapılır.

Her ilin Bölge Sağlık, Yüksek Sağlık ve İhtisas Kurulu bulunduğu bölgeye göre farklı illerde bulunur.   

Tespit işlemleri her kurulda farklıdır. Heyetler farklıdır. Heyet de ya da komisyon da bulunan üyeler de farklıdır.

Bu kurumlar, meslek hastalığı tespiti için sağlık kuruluşlarına sevk yaparak sağlık kurullarından durum bildirir raporu isteyebilir, sevk edildiği ya da tedavi gördüğü diğer hastanelerden sağlık belgeleri ve eklerini isteyebilir, eksik hususların giderilmesi için ara kararlar vererek ilgili hastanelere tekrar sevk edebilir.

SGK, işveren ve sigortalı birbirlerine karşı sorumludur. Bu nedenle tespit işlemlerin de taraf olanların itiraz hakkı vardır. 

Meslek hastalığı yönünden sürekli iş göremezlik oran tespiti ilk olarak Bölge Sağlık Kurulu’nda yapılır. Bu kurul kararına itiraz edilmesi durumunda ise ya Yüksek Sağlık Kurulu ya da Adlı Tıp İhtisas Kurulu’nda yapılır.

elver, iş ve sosyal güvenlik uzmanı, hasar takip uzmanı, maluliyet ve engelli oranı tespiti doktoru ile hastalıkla ilgili tedavi görülen sağlık kuruluşlarından bütün tıbbı belgeleri topluyor, bu sağlık kurullarına sunulması için kişiye özel sağlık dosyası oluşturuyor, tüm sağlık kurullarına sevk için en uygun zamanı belirliyor, tüm bilgi ve belgeleri form ve dilekçeleri ile birlikte ilgili kurumlara sunuyor, sağlık kuruluşlarına sevk belgesi alıyor, bu belgelere göre sağlık kurullarından randevu alıyor, sağlık kurullarında ki işleyişi anlatıyor, durum bildirir rapor ya da tetkikleri, bölge sağlık, yüksek sağlık ya da ihtisas kurullarına ilgili kurumlar tarafından bekletilmeden iletmeleri için çalışıyor ve bu kurul kararlarını takip ederek sürekli iş göremezlik derecesini öğreniyor.