Proje Açıklaması

Bir ya da birkaç hastalığa bağlı engeliniz varsa, SSK’nın istediği özel koşulları sağlamanız şartıyla, engelli raporu alarak, vergi indiriminden yararlanıp engelli emekli olabilirsiniz.

Engelli emeklilik için en az 3600 iş günü, 15 yıllık hizmet süresi ve % 40 ve üzeri engel/özür oranı gerekir. Bu durum kişinin sigorta başlangıcına, bağlı olduğu sigorta koluna, gün sayısı ve oranı belirleyen engellilik derecesine göre değişiklik gösterir. Bu değişiklik, gün sayısında 3600 – 4400, hizmet süresinde 15 – 20 yıl, engellilik derecesinde % 40 – % 80 arasındadır.

Ayrıca, birden çok hastalığın ortalamasının % 40 ve üzeri olması ve durumun Sağlık Bakanlığının rapor vermekle yetkilendirdiği tam teşekküllü hastanelerden alınan engelli sağlık kurulu raporlarında ayrıntılı olarak belirtilmesi gerekir.

“Engelli raporu ya da engelli sağlık kurulu raporu, engelli bireylerin engellerinin ispatı için yasal bir evraktır.”

Aynı zamanda, sigortalının aldığı sağlık raporunu işveren aracılığıyla bağlı bulunduğu vergi dairesinin engelli servisine göndererek vergi indirimi alması gerekmektedir. Vergi dairesi de, ilgili bakanlığın sağlık kuruluna gönderip engellilik derecesini belirlemelidir.

Engelli emekli olabilmek için vergi indirimi belgesinde belirtilen engellilik derecesi ve bunun dayanağı olan sağlık kurulu raporu önem taşır. Bu oranların ve derecelerin yüksek olması için itinalı çalışma yapılmalıdır. Bunun için de sağlık kurulu muayenelerinde hastalığınızı en gerçekçi ve geçmişe dayalı, resmi sağlık belgeleriyle ifade etmeniz gerekir.

Engellilik oranı % 40’ın altında kaldığında ya da % 40 ve üzeri alınıp da vergi indirimi alınamadığında; ilgili birimlere itiraz edebilmek, oranı ve dereceyi yükseltebilmek için sunulan tıbbi belgelerin önemi fazladır. Engelli raporu ve vergi indirimi alınırken, sağlık kurulları bu belgeleri süresiz vereceği gibi süreli de verebilir. Çoğunlukla da rahatsızlıkların türüne ve seviyesine bağlı olarak süreli rapor verilir. Süre bitiminde, yani raporun geçerlilik tarihinden sonra, yeniden aynı işlemlerin tekrarlanması istenir.

“Engelli emeklilik için en az 3600 iş günü, 15 yıllık hizmet süresi ve % 40 ve üzeri engel/özür oranı gerekir.”

Engelli emeklilik koşulları oluşmamışsa da engelli raporu ve vergi indirimi alınabilir. Zamanı gelince de emeklilik talebinde bulunulur.

Engelli emekli olanlar hem emekli maaşı alabilir hem de çalışma hayatına devam edebilir. Hatta eski günlerin maaş hesabında getirisi yüksek olduğundan daha da yüksek ücret alınır.

Engelli raporu alınması durumunda, kamusal ve sosyal alanda birçok haklardan faydalanılır. Şartlara uyulursa; 2022 engelli maaşı, evde bakım parası, yaşlı aylığı, su, elektrik, doğal gaz gibi, müze, fuar, park, konser, cep telefonu, internet, uydu, kitle ulaşım araçları ve belediyelerin verdikleri sosyal hizmetlerden ücretsiz ve indirimli faydalanma hakkı doğar. Emlak vergisinden muafiyet, devlet dairelerine atanma ve özel sektörde istihdam hakları da tanınır.

Engelli Emeklilik ya da bir başka deyimle vergi indirim hakkıyla emeklilik bir başka engele dayalı emeklilik şekli olan malulen emeklilikle karıştırılır. Bu iki farklı terim halkımızca hep karıştırılır. Engelli ve malulen emekliliğin şartları gibi emeklilik yolları da ayrıdır. Engelli de en az 3600 gün sayısı ve 15 yıl hizmet süresi aranırken, malulen de 1800 gün sayısı ve 10 yıl hizmet süresi aranır. Engelli de kişinin yalınızca bir ya da birkaç hastalıktan en az % 40 engel/özür oranına bakılırken, malulen emeklilik de ise tek hastalıktan % 60 olacak iş gücü kaybına bakılır. Her ikisinin sağlık kurulları ve cetvel denilen oran belirleyen yönetmelikleri de ayrıdır. Engelli emekli olan iş kendi adına ya da başkası adına çalışabilir, malulen olan ise kendi adına çalışabilir fakat başkasının adına çalışamaz.

Elver, engelli emeklilik şartlarına sahip olup olmadığınızı belirliyor, rapor oranı için danışman doktorlardan görüş alıyor, hastalıklarınızı ifade edebilmeniz için tıbbı belgelerinizi hazırlıyor, raporunuzu hangi hastaneden daha kısa sürede alabileceğinizi söylüyor, erkenden randevunuzu alıyor, sağlık kurullarında ki işleyişi anlatıyor, engelli sağlık kurulu raporunuzu alıyor, alamadığınızda itiraz ediyor, aldığınız engelli raporuyla vergi indirimi almak için başvurunuzu yapıyor, alamadığınızda ilçe sağlık veya vergi dairelerine itiraz ediyor, indirim alındıysa, derecesine göre emeklilik başvurunuzu yapıyor, az iş günüyle, daha erken ve daha yüksek maaşla emekli olmanızı sağlıyor.

Engelli raporu ya da Erişkinler için Engellilik Sağlık Kurulu Raporu, sağlık bireylerin engellerinin ispatı için yasal bir evraktır.”

“Engelli emekli olanlar normal emekli olmuş gibi maaş alırlar. Başka bir deyimle, engelli emekli olmasalardı alacakları maaşı tutarı kadar maaş hak ederler. Hatta eski dönem çalışmaları fazlaysa daha da yüksek maaş alırlar.”