Proje Açıklaması

Hastalığın Meslek Hastalığı Sayılıp Sayılmayacağının Tespiti

İş yerinde ya da işin yapıldığı yerde olumsuz çalışma koşulları nedeniyle meslek hastalığına yakalanan sigortalılar, hastalığın bir meslek hastalığı olup olmadığını öğrenebilir, SGK’ dan gelir alıp alamayacağını belirleyebilir.

Mağdur ya da yakınları meslek hastalığı olasılığı nedeniyle haklarını alabilmeleri için iş ve sosyal güvenlik uzmanı, hasar takip uzmanı, maluliyet ve engelli oranı tıbbı tespiti doktoru ile yaşanan vakaların meslek hastalığı sayılıp sayılmayacağını, bu belirlemeye göre de neler yapabileceğini belirlemelidir.

Başkası ya da kendisi adına çalışırken yakalandığı meslek hastalığı sonucu kusurlu ya da kusursuz olmasına bakılmaksızın, geçici ya da kalıcı hasar oluşmuş ise hemen her vaka meslek hastalığıdır. Sigortalılar, meslek hastalıkları konusunda genellikle bilgisizdir. Birçoğu da meslek hastalığı mağdurudur. Kalıcı rahatsızlıkları olanlar dahi haklarından habersizdir. Yaşanan vakaların çoğunluğu kapatılmış ya da örtbas edilmiştir. Hastalığın bir meslek hastalığı olup olmadığı dahi bilinmez. Halbuki işyerinde olumsuz iş koşulları nedeniyle sürekli ve tekrarlı yapılan hareketlerden oluşan rahatsızlıklar bile meslek hastalığıdır.

SSK kapsamında olan sigortalılara tanınan bütün bu haklar 01.10.2008 tarihi sonrası getirilmiş olan bir uygulama ile Bağ – Kur kapsamında olan sigortalılara da tanınmıştır.

Yanlış bilinen bir husus da meslek hastalığına yakalanan kişinin kusurlu olması durumunda olayın bir meslek hastalığı sayılmayacağı önyargısıdır. Hastalıklarda mağdurunun kusurlu olup olmaması pek de önemli değildir. Kusurlu olsa da olmasa da bu bir meslek hastalığıdır.

Diğer, doğru bilinen yanlış da kişinin sigortasız çalıştırılıyor olması, işverenin meslek hastalığı bildirimi yapmamış olması, kişinin hastalığı ilgili kurumlara zamanında bildirmemiş olmasıdır. Bu gibi durumlarda da hakların kaybedildiği ve geri alınamayacağı düşünülür. 

Meslek hastalığı söz konusu ise, önemli olan fiili durumdur. Zamanında yasal yollara başvurmamak, herhangi bir belgeyi imzalamak ya da sorumlu kişilerin üzerlerine düşen görevleri yapmaması gibi durumlar bu hakkın alınmasını engelleyemez.  

Meslek hastalığına yakalnanlar, yasaları ve uygulamaları bilmeden, uzman kişilere danışmadan olayın bir meslek hastalığ olup olmadığına karar vermemelidir. Maluliyet oluşmuş bu mağdur kişiler toplumda yaygın olan önyargıların etkisinde kalarak belki de hayatlarının en büyük hatalarını yapmış olurlar. 

Hastalığın bir meslek hastalığı kabul olarak edilmesi, birçok unsura bağlıdır. Kendi işinde ya da başkasının işinde çalışıp çalışmamasına, hastalığına neden olan rahatsızlıkların olup olmamasına, engel ya da maluliyet oluşup oluşmaması gibi birçok koşula bağlıdır.

elver, meslek hastalığı ilgili lehe çıkan yasa ve yönetmelikleri dikkate alarak hasar takip uzmanı, iş ve sosyal güvenlik uzmanı ile bütün yönleriyle ele alıp değerlendiriyor, hastalık sürecini belirliyor, hastalığa bağlı meslekte kazanma gücü kaybı oranının maluliyet ve engelli oranı tıbbı tespiti yapan doktoru ile kalıcı olup olmadığını öngörüyor, SGK’ dan sürekli iş göremezlik geliri bağlanıp bağlanmayacağını söylüyor.