Proje Açıklaması

Sürekli İş Göremezlik Derecesinin Tıbbi Ön Tespiti

Meslek hastalığına yakalananlar herhangi bir işlem başlatmadan önce meslek hastalığına bağlı olarak kalıcı bir hasar, arıza, maluliyetin ya da meslekte kazanma gücü kaybı oluşup oluşmayacağını belirlemelidir.

Sürekli iş göremezlik geliri ve tazminat alınması,  meslek hastalığı sonucu oluşan iş güç kaybının sürekliliğine bağlıdır. İş güç kaybı yoksa gelir ve tazminat da yoktur. Bu nedenle tedaviye rağmen kalıcı maluliyet oluşması gerekir. İyileşme halinde sürekli iş göremezlik geliri ya da tazminat söz konusu olmaz.  

SGK tarafından bağlanacak sürekli iş göremezlik geliri için % 10 ve üzeri bir oran, tazminat için ise herhangi bir maluliyet oranı yeterlidir.

Bu nedenlerle, maluliyetin herhangi bir yasal işlem yapılmadan önce tıbbi açıdan belirlenmesi gerekmektedir.

Bu durumda haksız ve yersiz başlatılacak işlemler önlenmiş, boşa yapılacak masraflar ve boşa harcanan zaman da önlenmiş olur.

elver, iş ve sosyal güvenlik uzmanı, hasar takip uzmanı, maluliyet ve engellilik tespiti yapan doktoru ile meslek hastalığına yakalanan kişi ile ilgili daha yasal işlemler başlatılmadan tıbbi bilgileri topluyor, gelir alabilecek kalıcı bir maluliyet yani meslekte kazanma gücü kaybı kalıp kalmayacağını, kalıcı ise tedavi sonrası kaç olabileceğini tıbben öngörüyor.