Proje Açıklaması

Her hangi bir hastalık veya kaza sonucu çalışma veya meslekte kazanma gücünüzü en az % 60 oranında kaybettiğinizde, bu durumu sağlık kurullarında belirlediğinizde ve gerekli şartları sağladığınızda malulen emekli olabilirsiniz.

4 (b) ve 4 (b) yani hem SSK hem de Bağkur kapsamındaki sigortalıların malulen emekliliği için en az 1800 iş günü, 10 yıllık hizmet süresi ve % 60 ve üzeri çalışma gücü kaybı oranı gerekir.

Tek, bazen de özel şartlara bağlı olarak bir kaç hastalığın çalışma gücü kayıp oranının % 60 ve üzeri olması, bu oranın kurumun sevk yaparak yetkilendirdiği hastanelerin düzenlediği sağlık kurulu raporları esas alınarak, kurum sağlık kurullarınca da onanması gerekir.

Malulen emekli olabilmek için kurum sağlık kurullarının belirttiği çalışma gücü kaybı oranı ve bunun dayanağı olan tıbbı belgeler önem taşır. Bu oranların yüksek olması için itinalı çalışma yapılmalıdır. Maluliyete neden olan hastalık ya da kazanın sigortalı çalışmaya başladıktan sonra meydana gelmesi gerekir.

Bunun için, hastanelerde yaptırılan sağlık kurulu muayeneleriyle kişinin hastalıklarını gerçekçi, geçmişe dayalı ve resmi sağlık belgeleriyle ifade etmesi gerekir.

Çalışma gücü kayıp oranı % 60’ın altındaysa, kurumlara itiraz ederek bu oranı yükseltebilmek için sunulan tıbbi belgelerin önemi fazladır. Çalışma gücü kaybı belirlenirken, kurum sağlık kurulları bu oranları süresiz vereceği gibi süreli de verebilir. Çoğunlukla da rahatsızlıkların türüne ve seviyesine bağlı olarak, süreli oran verilir. Süre bitiminde, yani oranın geçerlilik tarihinden sonra, yeniden aynı işlemlerin tekrarlanması istenir.

Bütün bu işlemler de sigortalının bağlı bulunduğu sigorta kurumu aracılık yapar. Sigortalının talebi üzerine malulen emeklilik için başvuru koşulları oluşmuş ise tıbbı evrak ve dayanaklarını temin için yetkili hastanelere sevk yapar. Hastane bu evrakları sevk yapan kuruma, kurumda bağlı bulunduğu kurum sağlık kurullarına gönderir. Kurum sağlık kurulu da yalnızca çalışma gücü kayıp oranını % 60 olup olmadığını belirleyerek, talep eden kuruma gönderir. Kurum da alınan bu orana göre emekli olup olamayacağınızı ve diğer sağlanması gereken şart ve koşulların sağlanıp sağlanmadığını size bildirir.

Malulen emeklilik koşulları oluşmamış, yani 1800 gün ve 10 yıllık hizmet süresi yoksa çalışma gücü kaybı oranı belirlemek için başvuru talebi yapılamaz. Ağır bakıma muhtaç olması gibi bazı özel durumlarda hizmet süresi 10 yıl olmasa da dikkate alınmaz.

“4 (a) ve 4 (b) yani hem SSK hem de Bağ-kur kapsamındaki sigortalıların malulen emekliliği için en az 1800 iş günü, 10 yıllık hizmet süresi ve % 60 ve üzeri çalışma gücü kaybı oranı gerekir.”

Malulen emekli olanlar, bir işte sigortalı çalışamaz ve çalışma hayatına devam edemez.

Malulen emeklilik bir başka emeklilik şekli olan engelli emeklilik karıştırılır. Aksine şartlar ve koşullar çok farklıdır. Malulen için kurum sağlık kurullarından yalnızca çalışma gücü kaybı oranını belirleyen bir yazı alınır, Engelli de vergi dairelerinden vergi indirimi ve hastanelerden engelli sağlık kurulu raporu alınır. İlkinde, bütün işlemleri, talep edildiğinde bağlı bulunduğu sigorta merkezi takip ederken, diğerinde sigortalı takip eder. Birinde çalışma gücü kaybına, diğerinde engellilik derecesine bakılır. Malulen emeklilik de tek hastalıktan % 60 olacak iş gücü kaybına, engelli de kişinin yalınızca bir ya da birkaç hastalıktan en az % 40 engel/özür oranına bakılır. Malulen de 1800 gün sayısı ve 10 yıl hizmet süresi aranırken, engelli de en az 3600 gün sayısı ve 15 yıl hizmet süresi aranır. Her ikisinin sağlık kurulları ve cetvel denilen oran belirleme yönetmelikleri de ayrıdır. Malulen emekli olan kendi adına çalışabilir, ama başkasının adına çalışamazken, engelli emekli olan kendi adına da başkası adına da çalışabilir.

“Malulen emekliler, en az iş günüyle, en erken ve en yüksek maaşı alırlar.”

Malulen Emeklilik ile bir başka engele dayalı emeklilik şekli olan Bağkur engelli emeklilikle de karıştırılır. Şartlar ayrı olduğu gibi koşulları da ayrıdır. Malulen de 1800 gün sayısı ve 10 yıl hizmet süresi aranırken, Bağ-kur engelli de en az 4680 gün sayısı ve 16 yıl hizmet süresi aranır. Malulen emeklilik de tek hastalıktan en az % 60 olacak iş gücü kaybına bakılırken, engelli de kişinin yalınızca bir ya da birkaç hastalıktan en az % 40 engel/özür oranına bakılır. Bazen de kişinin durumunun kötü olması nedeniyle tek hastalık yanında diğer hastalıklara da bakılır. Ama her ikisinin sağlık kurulları ve cetvel denilen oran belirleyen yönetmelikleri aynıdır. Engelli emekli olan kişi kendi adına ya da başkası adına çalışabilir, malulen olan ise kendi adına çalışabilir fakat başkasının adına çalışamaz.

Elver, malulen emeklilik şartlarına sahip olup olmadığınızı belirliyor, çalışma gücü kaybı oranının % 60 olup olmadığını belirlemek için danışman doktorlardan görüş alıyor, hastalıklarınızı ifade edebilmeniz için tıbbı belgelerinizi hazırlıyor, raporunuzu hangi hastaneden daha kısa sürede alabileceğinizi söylüyor, randevunuzu erken bir tarihe alıyor, sağlık kurullarında ki işleyişi anlatıyor, bağlı kurumdan çalışma gücü kaybı oranınızı alıyor, alamadığınızda üst kurullara itiraz ediyor, oran yeterliyse emeklilik başvurunuzu yapıyor, en az iş günüyle, en erken ve en yüksek maaşla emekli olmanızı sağlıyor.