Proje Açıklaması

Yaşlanma nedeniyle çalışma gücü azalan ve gelir kaybına uğrayan sigortalılar, geçiminizi sağlamak amacıyla ilgili kanunlarda ki koşulları yerine getirmeniz şartıyla yaşlılık aylığı alabilirsiniz.

Dönemlere göre değişiklik gösteren, ilgili kanunlarda belirtilmiş sigorta başlangıcı, sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş gibi koşulları bir araya yerine getiren sigortalılar, yaşlılık aylığı alabilmek için başvuru yapabilmektedir. Bu şartlar: Bir kanun belirli bir prim ödeme gün sayısı ve belirli bir yaşın doldurulmasını esas alırken, bir başka kanun belirli bir sigortalılık süresinin doldurulması şartını aramaz.

Bu genel düzenleme dışında, engel, malüliyet, ileri yaş gibi özel durumu bulunan bazı sigortalılar için daha elverişli koşullarla yaşlılık aylığı bağlanması da sağlanabilmektedir.

Elver danışmanlık, yaşlılık aylığı bağlanması için şartları tespit ediyor, hangi kanun hükümlerinin geçerli olacağını belirliyor, emeklilik planlaması yaparak en uygun emeklilik yolunu belirliyor