Proje Açıklaması

Sağlık Kurullarına Doktor Eşliğinde Kişiye Özel Sağlık Dosyası Hazırlanması

Meslek hastalığına yakalananlar sağlık kurullarına ya da kurum sağlık kurullarına girmeden önce kazayla ilgili bütün tıbbi sağlık belgelerini usulüne uygun olarak temin etmeli ve elinde bulundurmalıdır. 

Tedavi süreciyle ilgili bütün tıbbi belgeler sağlık kurullarına sunulabilecek nitelikte temin edilmelidir. Eksik olanlar tespit edilmeli, gerekli olacak tüm sağlık belgeleri elde edildikten sonra sürekli iş göremezlik oran tespiti için heyetlere girilmelidir

Heyet doktorları tıbbi tutanaklara göre değerlendirme yaparlar. Eksik ya da yanlış belgeler sürekli iş göremezlik oran tespitini zorlaştırdığı gibi oranın düşük gelmesine de neden olabilir. Aynı zamanda kurulların eksikliklerin giderilmesi için vereceği ara kararlar sürecin uzamasına neden olur. Belgelerin doğruluğu ve onaylı olmaları oran tespiti için önemlidir. Yani eş deyimle meslekte kazanma gücü kaybı tespiti için kalıcı hasarın tıbbı belgelerle tam olarak ifade edilmesi gerekir.

elver, iş ve sosyal güvenlik uzmanı, hasar takip uzmanı, maluliyet ve engelli oranı tespiti yapan doktor ile meslekte kazanma gücü kaybı tespiti için hastanelerden tıbbi belgeleri topluyor, eksikleri tespit ediyor, gerektiğinde yeniden muayenelere yönlendiriyor, heyet tarihlerini belirliyor, sağlık kurullarına ya da kurum sağlık kurullarına ve bunlara bağlı heyet ve doktorlara sunulması için kişiye özel sağlık dosyası oluşturuyor.