Proje Açıklaması

Sürekli İş Göremezlik Derecesinin SGK Kurum Sağlık Kurulu Bölge Sağlık Kurulu’nda Tespiti

İş kazası nedeniyle kalıcı bir hasar, arıza veya engel oluştu ise sürekli iş göremezlik geliri ve tazminat için gerekli olan maluliyet tespiti ilk olarak SGK Sosyal Sigorta Bölge Sağlık Kurulu’nda yapılır.

Kaza söz konusu olduğunda işveren kusuruna göre SGK’na karşı sorumludur. Kurum kaza nedeniyle sigortalıya yaptığı ödemelerin bir kısmını işverenden tahsil eder. Bu miktar maluliyete oranına göre hesaplanır. Bu nedenle kendine bağlı sağlık kurullarında maluliyet tespiti yaptırır. 

İş kazasına bağlı maluliyetin, eş deyimlerle iş güç kaybının, çalışma gücü kaybının, meslekte kazanma gücü kaybının belirlenmesi kişinin bağlı olduğu SGK’dan ya da SGM’den sağlık kuruluşlarına sevk talep belgesinin alınması ile mümkün olur.

Sevk belgesi iş kazası bildirimi yapıldıktan sonra veya iş kazası tespit işlemleri yapılırken istirahat süresi bittikten sonra alınabilir.

İş kazasına bağlı arızaların tespiti için sevk edilen ve tedavi gördüğü diğer sağlık kuruluşlarından temin ettiği tüm sağlık belgeleri ilgili SGK’ya da SGM’ye toplanır. Bunlara sigortalının sunduğu kazaya ve sağlık durumuna ait diğer tüm belgeler de eklenerek SGK’ya bağlı kurum sağlık kuru olan Bölge Sağlık Kurulu’na gönderilir.

Bölge Sağlık Kurulu, SGK ya da SGM’de toplanan tüm belgelere göre sigortalının yokluğunda değerlendirme yaparak maluliyet tespiti yapar. Gerekirse ara kararlar ile tespit ettiği eksikliklere göre ek belge ya da değerlendirme de isteyebilir.

Gelir ve tazminat için sadece bu kurulun vereceği karar geçerlidir. Bu kararlar ilgili SGK ya da SGM’ye bildirilir. Burdan da sigortalı ve diğer taraflara. Rapor verilmez, yalnızca sonuç bildirilir.

Maluliyet çıkmaması ya da oranların beklenenden düşük çıkması durumunda yüksek kurula ya da yargı yoluyla itiraz hakkı vardır.  

elver, iş ve sosyal güvenlik uzmanı, hasar takip uzmanı, maluliyet ve engelli oranı tespiti doktoru ile ilgili sağlık kuruluşlarından bütün tıbbı belgeleri topluyor, zaman kaybını önlemek için sağlık kurullarına veya kurum sağlık kuruluna gireceği en uygun zamanı belirliyor, sağlık kurullarına ya da kurum sağlık kurullarına sunulması için kişiye özel sağlık dosyası oluşturuyor, tıbbi bilgi ve belgeleri ve gerekli form ve dilekçeleri SGK’ya sunuyor, sağlık kuruluşuna sevk belgesi alıyor, bu belgelere göre sağlık kurullarından randevu alıyor, sağlık kurullarında ki işleyişi anlatıyor, durum bildirir rapor ve belgeleri SGK ve Bölge Sağlık Kurulu’na en kısa zaman da iletilmelerini sağlıyor ve Bölge Sağlık Kurulu kararını takip ederek maluliyet sonucunu öğreniyor.