Proje Açıklaması

Takip
Takip Hizmetleri
Emeklilik
İş Kazaları
Meslek Hastalıkları
Trafik Kazaları
Çalışan Hakları


Yarınlara mutlu girmek isteyenler, bugünden koşmaya başlamalıdır…
Sorularınızın yanıtı ya da problemlerinizin çözümü için, hasar takip uzmanımıza, maluliyet ve engelli oranı tıbbı tespiti yapan doktorumuza, iş ve sosyal güvenlik uzmanımıza takip yaptırabilirsiniz.

Hayat geç kalanları hiç affetmez…
Danışmanlık ve planlamayla çözülemeyen sorunlar için takip işlemleri gerekir. Sıkıntılı ve uzun süreli işlerin takibi zorunludur. Planlı işlerin çoğu da takip yapılarak sonuçlandırılır.

Zamanın değerini yapacak işi olan bilir…
Bazen bir iş için onlarca kurumun, merkezlerin, şubelerin, bölümlerin ya da buralarda görevli kişilerin bilgisi ve tecrübesi gerekir. Birimler birbirleriyle ilişkilidir. Her birinin işleyişini bilebilmeniz mümkün değildir. Her işin çarpanları vardır. Zaman kaybı para kaybıdır.

Parasız yapılan işin değeri bilinmez…
Bu işlemler ücret karşılığıdır. Danışma ya da planlama yapıldıktan sonra işin mahiyetine göre takip ücreti belirlenir. Bu ücret 2500 – 7500 TL arasında değişmektedir. Belirlenen ücret ve şartlar üzerinden konuşularak sözleşme yapılır. Sözleşmede belirtilen şartların yerine getirilmesi sonucunda takip ücreti alınır.

Bizi takip edin, biz de sizi takip edelim…
Takip kesin sonuçtur. Takip danışmanlığın ya da planlamanın yaşama geçmesidir. Takip, riskleri dağıtmaktır. Takip, sonucu satın almaktır. Takip, toplanan bilgiyi yoğurup kullanmaktır. Takip, koşulları zamanı göre planlamaktır. Takip, ön görmektir. Takip için şirketimize ve uzmanlarımıza noterden vekaletle yetki verilmesi gerekir. Bu yetkiyle bütün kurumlarda adınıza işlem yaptırabilirsiniz.

Söylemek başka, planlamak başka, yapmak başka…
elver; soru ya da sorunlarınızın çözümü için, hasar takip uzmanı, maluliyet ve engelli oranı tıbbı tespiti doktoru, iş ve sosyal güvenlik uzmanı ile emeklilik, iş kazaları, meslek hastalıkları, çalışan hakları ve bu konularla bağlantılı hemen her konuda sizi dinliyor, evraklarınızı inceliyor, eksikliklerinizi belirliyor, yeni sorularınızı cevaplıyor, konusunda hakim uzmanlarla görüştürüyor, tüm işlemlerinizin takibi için adınıza vekalet alıyor, planlama yaparak kurumlardan, sistemlerden ve ilgili memurlardan birebir uygulamayla takip hizmeti veriyor, tek elden bularak, yetişerek, yakalayarak, yaparak bütün sorunlarınızı çözüyor.

 
elver, yapılan her görüşmeleri kayıt altına alıp
gerekli bilgi ve belgeleri toplar,
elde ettiği bu verilerle sorunun çözümüne yönelik çalışır.
Bu işlemlere göre de danışmanlık, planlama, takip ücreti belirler.
takip ver

elver, sunduğu hizmetlere göre bilgi, tecrübe ve söz sahibi olan uzman, doktor, müşavir kadrosuyla danışmanlık, planlama ve takip hizmetleri vermektedir.

Malulen, engelli, özel şartlı erken emeklilik ya da sürekli iş göremezlik geliri bağlatmak takip yapmakla mümkün olabilir.

İş Kazası, Meslek Hastalığı Tahsis Talebi ve Tahkikatın başlatılması,
iş kazasının ya da meslek hastalığının tespiti ve sağlık kurulu rapor ve oranlarının alınması için takip zorunludur.

Neyin ne zaman çalışılacağını ya da yapılacağını planlamalıyız.

Yarını inşa etmeyen bugünü elinden kaçırır..
 
elver, sözlü ya da yazılı olarak talep edilen
danışmanlık, planlama ve takip hizmetlerine ilişkin görüşlerini
ister sözlü, ister yazılı olarak gün içerisinde iletir.
elver, İstanbul / Kadıköy’de bulunan ofisinde ücret karşılığında
emeklilik, iş kazaları, meslek hastalıkları, trafik kazaları ve çalışan haklarıyla ilgili soru ya da sorunlara
çözüm sunarak danışmanlık, planlama ve takip hizmetleri vermektedir.