Proje Açıklaması

Tüm çalışanlar, yöneticiler, işverenler; emekli olmadan çok önce emeklilik planlaması yaptırabilir, nasıl az prim ödeyerek, erken ve daha yüksek maaş alacağını belirleyebilir.

Emekli adayları, emekli olduklarında karlı çıkacakları SSK-Bağ kur-Emekli Sandığı gibi Sosyal Güvenlik Kurumunu belirlemek, bulunduğu kurumda doğru statüde kalabilmek, daha yüksek maaş alabilmek, daha erken emekli olabilmek, daha düşük prim ödeyerek ya da daha az gün alabilmek için mutlaka sosyal güvenlik uzmanlarının yapabildiği emeklilik analizini yaptırmalı ve bu analize dayalı emeklilik planlamasına göre emekliliğine karar vermelidir.

“Emekli adayları, emeklilikten önce mutlaka emeklilik planlaması yaptırmalı.”

Sosyal Güvenlik Sistemi, her değişiklikten sonra giderek daha karmaşık hale getirilmiş, emekli aylıklarının hesaplanması da zorlaştırılmıştır. Çıkarılan yasalarla Aylık Bağlama Oranları, çalışanların aleyhine düşürülmüştür. SGK adı altında Bağkur – SSK – Emekli Sandığı birleştirilmiş ama fiili olarak halen bu kurumlara bağlı yasalara uygun ayrı ayrı işlem yapılmaktadır.

“Sosyal Güvenlik Sistemi, her yasa değişikliğinden sonra giderek daha karmaşık hale gelmiştir.”

Emekli adayları, bu karmaşık yapıda değişen yasaları ve uygulamalarını bilmeden, yetkin olmayan kişilerden ya da bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacağı bilgilerle kendi emeklilik planlamasını kendi yararına ve çıkarına yapması mümkün değildir.

“Emeklilik süreç işidir. Baştan sonra takibi gerekir. Çalışanın bütün öyküsü bilinmeli, bütün evrakları bir dosyada konmalı ve istenildiğinde ulaşılmalıdır. Bir önceki işlemde sonrası bilinmeli, bir sonraki işlemde de öncesi bilinmelidir.”

Emeklilik koşulları; adayların kadın/erkek olmasına, sağ ya da ölmüş olmasına, sigorta başlangıcına, yaşına, çalıştığı ve emekli olacağı gün sayısına, SSK-Bağkur-Emekli Sandığı kurumların da ki çalışmışlıklarına, isteğe bağlı SSK ya da Tarım Bağ- Kuru yaptırıp yaptırmamasına, hizmet tespitine, hizmet ihyasına, varsa askerlik-doğum-yurtdışı gibi diğer borçlanmaları yaptırıp yaptırmamasına, iş kazası-meslek hastalığı geçirip geçirmemesine, malulen, engelli ya da özürlü olup olmamasına ve verilen oran dereceleri gibi birçok unsura bağlıdır. Birçok kişi, kurumlarda ki yetkisiz kişilerden, yetkin olmayan mali müşavirlerden, çevresinde ki emeklilerden, internetten ve verdiği sözün arkasında duramayacak danışmanlardan aldığı bilgilerle yola çıkmakta ve haliyle hata yapmaktadır.

“Emeklilik söz konusu olunca, yasa-yönetmelik ve uygulamalarını bilen, baştan sona bütün işleri takip edebilen, tecrübeli ve yetkilendirilmiş bir Sosyal Güvenlik Uzmanının görüşünü almalısınız.”

Emeklilik konularında verilen bilgiler de çoğunlukla yanlış anlaşılmaktadır. Uygulamalarda ki sorunlar, yapılan işlemler ve kurumlarda ki işleyiş bilinemediği için, yanlışlıklar ve zorluklar, ancak karşılaşınca anlaşılmaktadır. Bu nedenle birçok kişi, büyük uğraşlardan ve eziyetlerden sonra netice alamayıp zaman ve para kaybettikten sonra yetkili uzmanlara başvurmaktadır.

Emeklilik süreç işidir. Baştan sonra takibi gerekir. Çalışanın bütün öyküsü bilinmeli, bütün evrakları bir dosyada konmalı ve istenildiğinde ulaşılmalıdır. Bir önceki işlemde sonrası bilinmeli, bir sonra ki işlemde de öncesi bilinmelidir.

Elver, sosyal güvenlik uzmanları ile emeklilikle ilgili bu karmaşık yapıyı, lehe çıkan yasaları ve yılların birikimini dikkate alarak aylıklarınızın çalıştıkça düşmemesini sağlıyor, çalışacağınız zamanları belirliyor, prim ve günlerinizi lehinize düzenliyor, aylıklarınızı yeni hesaplama sistemi ile hatasız hesaplıyor, maaşınızın yükselmesini sağlıyor, daha erken yaşta SSK, Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı’ndan mı emekli olup olmamanız gerektiğini söylüyor.

“Sosyal güvenlik uzmanı olarak, analiz, yorum ve tespit yapabilen ve muhakeme yeteneği yüksek birini tercih etmelisiniz.”

“Doğru kurumda kalın, daha az gün alın ve daha düşük prim ödeyin, daha erken yaşta ve daha yüksek maaş alarak emekli olun.”

“Emekli maaşınızın yüksek bağlanması için aylık primlerinizin ne kadar ödenmesi gerektiğini öğrenebilirsiniz.”
“Emeklilik planlaması yaptıranlar daha az prim ödeyerek ve daha az çalışarak, daha erken ve daha yüksek maaş olacaklarını tespit edebilir.”
Emekli maaşınızın yüksek bağlanması için aylık primlerinizin ne kadar ödenmesi gerektiğini bilmeniz gerekir.”
SGK adı altında SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı birleştirilmiş ama fiili olarak halen bu kurumlara bağlı yasalara uygun ayrı ayrı işlemler yapılmaktadır.