Proje Açıklaması

SGK Yoluyla İş Kazasının Bildirimi ve Kazanın İş Kazası Olup Olmadığının Tespiti

İşveren, kaza geçiren çalışanı için SGK’ya iş kazası bildirimi yapmamışsa, mağdur sigortalı, iş kazası tespit davası açmadan da SGK’ dan başlatacağı işlemlerle iş kazası tespiti yaptırabilir.

İş kazası tespiti yaptırılmadan, kazaya bağlı olan maluliyet oranı belirlenemez, geçici ya da sürekli iş göremezlik geliri bağlanamaz aynı zamanda işverene tazminat davası da açılamaz. Bu nedenlerle iş kazası tespitinin yaptırılması gerekir.

İşverenin, iş kazası bildirimi yapmadığı ya da kazayı kabul etmediği durumlarda iş kazası tespiti yapılmalıdır. Bu iki yöntemle olur. İlki iş kazası tespit davası açarak, ikincisi ise SGK’dan tahkikat başlatarak.

SGK nezdinde başlatılacak tahkikatla iş kazası tespiti yaptırmanın yolları bilinmediği durumlarda işlemler zaman almaktadır.

Usulüne uygun yapıldığında daha kısa zaman alan bir yöntemde SGK’ da soruşturma eş deyimle tahkikat başlatarak iş kazası tespitinin yaptırılmasıdır. Uygulaması zor ama en kısa yöntemdir. Oradan buradan edinilen bilgilerle yapılması mümkün değildir. Bilgi ve tecrübe gerektirir. Kurumlardaki işleyişleri bilenlerin yapabileceği bir iştir. Öngörü önemli bir unsurdur. Birçok kurum ve bunlara bağlı merkez, müdürlük ve bölümlerin rol oynadığı ve iç içe olduğu profesyonel takip gerektiren bir süreçtir. 

İş kazası tespit işlemleri; işveren, işyeri, sigortalı, kusur, olay beyanı,  maluliyet, gelir talebi, sevk, tahkikat ve bunlarla ilgili belgelerin toplanması gibi birçok faktöre bağlıdır.

Tüm belgelerin eksiksiz ve gerektiği gibi verilmesi gerekir. Bunlar onaylı belgelerdir. Bir belge ya da dilekçe eksikliği yıllar kaybetmenize neden olabilir. Bu işlemlerin zamanında ve kesintisiz takip edilerek yapılması gerekir. Aksi halde kısa sürede netice alınması mümkün değildir.  

elver, iş ve sosyal güvenlik uzmanı, hasar takip uzmanı, maluliyet ve engellilik oranı tıbbı tespitleri yapan doktoru ile iş kazası tespiti için planlama yapıyor, iş kazası ile ilgili belgeleri topluyor, iş kazası tespiti için tahkikat başlatıyor, kazayı bilgi formlarıyla beyan ediyor, sürekli iş göremezlik geliri için gelir talep ediyor, sağlık kuruluşlarına sevk alıyor, maluliyeti öngörüyor, SGM’den gelir, işverenden tazminat alabilmeniz için iş kazası tespiti için gerekli olan bütün idari işlemleri takip ediyor.