Proje Açıklaması

İş kazası, meslek hastalığı sonucu, eskisi gibi yeniden çalışamama halinizi yetkili sağlık kurulu raporlarında % 10 üzeri çalışma gücü kaybı belirtilmesi durumunda sürekli iş göremezlik geliri alabilirsiniz.

Sürekli iş göremezlik geliri alan sigortalının ölümü halinde, yakınlarına, ölüm geliri, cenaze ve evlenme ödeneği verilir. Bir emeklinin sağladığı bütün haklar burada da geçerlidir.

Sürekli iş göremezlik ödeneği, halk arasında daha çok sakatlık parası, kaza maaşı, malul emekliliği olarak da bilinir.

Geçici ile sürekli iş göremezlik ayrı şeylerdir. Biri ödenek alır, diğeri ise gelir. Biri geçicidir, diğeri ise sürekli. İlkinde bütün haller, diğerinde ise yalnızca iş kazası ve meslek hastalıkları dikkate alınır.

Gelir, sürekli iş göremezlik belgesine sahip kişinin bundan sonra eskisi gibi yeniden çalışma gücünü kazanamayacağı için, gelir kaybının önlenmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu’nca ölene kadar ödenen bir gelirdir. Emekli maaşı gibi sürekli ve düzenli ödenir. Ölünce hak sahiplerine de geçer.

Sürekli iş göremezlik ödeneğinde 4/a (SSK)’lı olma durumunda çalışmışlık ya da prim ödeme şartı aranmaz. Sigortalı olup olmamasına bakılmaksızın iş kazası bildirimi yapılmış ise, kurum sağlık kurullarından maluliyet tespiti yapılmış ise gelir bağlanır.

4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar da iş kazası ve meslek hastalıkları hallerinde sürekli iş göremezlik ödeneği alabilmektedir. Ancak kendi sigortalılığı nedeni ile genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borcunu ödemiş olması gerekmektedir.

Elver Danışmanlık, sürekli iş göremez geliri alabilme şartlarına sahip olup olmadığınızı belirliyor, çalışma gücü kaybı oranının % 10 olup olmadığını belirlemek için danışman doktorlardan görüş alıyor, kazanızı ya da meslek hastalığınızı ifade edebilmeniz için tıbbı belgelerinizi hazırlıyor, raporunuzu hangi hastaneden daha kısa sürede alabileceğinizi söylüyor, randevunuzu erken bir tarihe alıyor, sağlık kurullarında ki işleyişi anlatıyor, bağlı kurumdan çalışma gücü kaybı oranınızı alıyor, alamadığınız taktirde üst kurullara itiraz ediyor, oran yeterliyse gelir başvurunuzu yapıyor, bir emekli gibi sürekli maaş almanızı sağlıyor.