Proje Açıklaması

İşverenin SGK Yoluyla İş Kazası Bildirimi Yapıp Yapmadığının Tespiti

İş kazası geçiren sigortalılar işverenin iş kazası bildirimi yapıp yapmadığını öğrenebilir, haklarının temini için izleyeceği yolu belirleyebilir; İş kazası tespitine gerek olup olmadığına karar verebilir.   

İşverenler, genel de SGK’ya iş kazası bildirimi yapmadığı gibi emniyet veya savcılığa ihbarda da bulunmazlar. Olayı seyrine bırakarak unutulmasına neden olurlar. Bildiriminin gerekli olup olmadığını ve karşılaşacakları sonuçları dahi bilmezler.   

İşverenler üç gün içerisinde iş kazası bildirim yapmak zorundadır. Ama bu durum iş kazasının bilinip bilinmemesine göre değişiklik gösterebilir. İş kazası öğrenildiğinde ya da iş kazası tespiti yapıldığında bildirim gecikmeli de olsa yapılmalıdır.

İş kazası bildirimleri işverenden ya da SGK’ dan öğrenilebilir. Kazayla ilgili tüm belgelerin incelenmesiyle de öngörülebilir. Bu konu da söylenenlere itibar edilmemeli

Önemli bir konu da; kaza geçiren kişinin hastane doktoru ya da polise iş kazası geçirdiğini söylemesiyle, kaza bildiriminin yapıldığının sanılmasıdır. Hastane evraklarında ya da adli tıp tutanaklarında iş kazası yazması ya da savcılıkların iş kazası soruşturması yeterli değildir. Bu işlemler iş kazası bildirimi değildir ama güçlü delillerdir.

İş kazası bildirimi, işverenin SGK’na bildirmesi ve olayı bir iş kazası olarak kabul etmesiyle olur.

elver, maluliyeti öngörmek ve gelir bağlatabilmek için olayın iş kazası olup olmadığını, hasar takip uzmanı, iş ve sosyal güvenlik uzmanı ile belirliyor, iş kazası bildirimi yapılıp yapılmadığını kontrol ediyor.  

İş kazası bildirimi, işverenin kazayı iş kazası kabul etmesi ve SGK’ya bildirmesiyle olur. 

İşverenin iş kazası bildirimi ya da çalışanın iş kazası tespiti olmadan SGK’da herhangi bir işlem yapılamaz, maluliyet belirlenemez, geçici ya da sürekli iş göremezlik geliri alınamaz.