Proje Açıklaması

Bir ya da birkaç hastalığa bağlı engeliniz varsa, Bağkur’un istediği özel koşulları sağlamanız ve kurum sağlık kurullarında çalışma gücü kayıp oranınızı belirlemeniz şartıyla özel koşul ya da daha çok bilinen adıyla özürlü bir başka bilinen adıyla da engelli emekli olabilirsiniz.

4 (b) kapsamındaki yani Bağkur sigortalıların engelli emekliliği için en az 4680 iş günü, 16 yıllık hizmet süresi ve % 40 ve üzeri çalışma gücü kaybı oranı gerekir. Bu durum kişinin bağlı olduğu sigorta koluna, gün sayısına, sigortalılık süresine ve oranı belirleyen çalışma gücü kaybına göre değişiklik gösterir. Bu değişiklik, gün sayısında 4320 – 4680, hizmet süresinde 16 – 18 yıl, çalışma gücü kaybı derecesinde % 40 – % 59 arasındadır.

“4 (b) kapsamındaki yani Bağkur sigortalıların engelli emekliliği için en az 4680 iş günü, 16 yıllık hizmet süresi ve % 40 ve üzeri çalışma gücü kaybı oranı gerekir.”

Ayrıca, birden çok hastalığın çalışma gücü kaybı ortalaması % 40 ve üzeri olması ve bu durumun SGM’nin sevkle ve Sağlık Bakanlığı’nın yetkilendirdiği tam teşekküllü hastanelerden alınan tıbbı belge ve dayanaklarının kurum sağlık kurullarında oranlaması gerekir.

Engelli emekli olabilmek için kurum sağlık kurullarının belirttiği çalışa gücü kaybı oranı ve bunun dayanağı olan tıbbı belgeler önem taşır. Bu oranların yüksek olması için itinalı çalışma yapılmalıdır. Bunun için de hastanelerde yaptırılan sağlık kurulu muayeneleri kişinin hastalıklarını en gerçekçi ve geçmişe dayalı, resmi sağlık belgeleriyle ifade etmesi gerekir.

Çalışma gücü kayıp oranı % 40’ın altında alındığında ya da % 40 ve üzeri alınıp da yeterli olmadığında ilgili kurumlara itiraz edebilmek, çalışma gücü kaybı oranını yükseltebilmek için sunulan tıbbi belgelerin önemi fazladır. Çalışma gücü kaybı belirlenirken, kurum sağlık kurulları bu oranları süresiz vereceği gibi süreli de verebilir. Çoğunlukla da rahatsızlıkların türüne ve seviyesine bağlı olarak süreli verilir. Süre bitiminde yani oranın geçerlilik tarihinden sonra, yeniden aynı işlemlerin tekrarlanması istenir.

Bütün bu işlemler de sigortalının bağlı bulunduğu sigorta kurumu aracılık yapar. Sigortalının talebi üzerine engelli emeklilik için başvuru koşulları oluşmuş ise tıbbı evrak ve dayanaklarını temin için yetkili hastanelere sevk yapar. Hastane bu evrakları sevk yapan kuruma, kurumda bağlı bulunduğu kurum sağlık kurullarına gönderir. Kurum sağlık kurulu da yalnızca çalışma gücü kayıp oranını belirleyerek, talep eden kuruma gönderir. Kurum da alınan bu orana göre emekli olup olamayacağınızı ve diğer sağlanması gereken şart ve koşulların sağlanıp sağlanmadığını size bildirir.

Bağkur engelli emeklilik koşulları oluşmamışsa da başvuruya yeter oranda gün sayısı ve hizmet süresi varsa çalışma gücü kaybı belirlenebilir ve zamanı gelince emeklilik talebinde bulunulabilir.

Engelli emekli olanlar, emekli maaşı alabildikleri gibi çalışma hayatına da devam edebilir.

Bağkur engelli emeklilik ile SSK Engelli emeklilik karıştırılır. Aksine şartlar ve koşullar çok farklıdır. SSK’da vergi dairelerinden vergi indirimi ve hastanelerden engelli sağlık kurulu raporu alınırken, Bağkur’da kurum sağlık kurulundan yalnızca oran belirleyen bir yazı alınır. İlkinde bütün işlemleri sigortalı takip ederken, diğerinde ise talebi halinde bağlı bulunduğu sigorta merkezi takip eder. Birinde engelli derecesine, diğerinde ise çalışma gücü kaybına bakılır. Oran belirleyen hesaplama yöntemleri ve cetvelleri de ayrıdır. SSK’da sigorta başlangıcı önemlidir, Bağkur’da ise çalışma gün sayısı.

Engelli Emeklilik ile bir başka engele dayalı emeklilik şekli olan SSK ve Bağkur malulen emeklilikle karıştırılır. Bu iki farklı terim hep karıştırılır. Şartlar ayrı olduğu gibi koşulları da ayrıdır. Engelli de en az 4680 gün sayısı ve 16 yıl hizmet süresi aranırken, malulen de 1800 gün sayısı ve 10 yıl hizmet süresi aranır. Engelli de kişinin yalınızca bir ya da birkaç hastalıktan en az % 40 engel/özür oranına bakılırken, malulen emeklilik de ise tek hastalıktan en az % 60 olacak iş gücü kaybına bakılır. Bazen de kişinin durumunun kötü olması nedeniyle tek hastalık yanında diğer hastalıklara da bakılır. Ama her ikisinin sağlık kurulları ve cetvel denilen oran belirleyen yönetmelikleri de aynıdır. Engelli emekli olan iş kendi adına ya da başkası adına çalışabilir, malulen olan ise kendi adına çalışabilir fakat başkasının adına çalışamaz.

Elver, Engelli emeklilik şartlarına sahip olup olmadığınızı belirliyor, çalışma gücü kaybı oranını belirlemek için danışman doktorlardan görüş alıyor, hastalıklarınızı ifade edebilmeniz için tıbbı belgelerinizi hazırlıyor, raporunuzu hangi hastaneden daha kısa sürede alabileceğinizi söylüyor, erkenden randevunuzu alıyor, sağlık kurullarında ki işleyişi anlatıyor, bağlı kurumdan çalışma gücü kaybı oranınızı alıyor, alamadığınızda üst kurullara itiraz ediyor, oran yeterliyse iş gücü kaybı oranına göre emeklilik başvurunuzu yapıyor, az iş günüyle, daha erken ve daha yüksek maaşla emekli olmanızı sağlıyor.