Proje Açıklaması

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve doğum hallerinde geçici çalışamama halinizi ve süresini yetkili hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilmesi durumunda geçici iş göremezlik ödeneği alabilirsiniz.

Halk arasında daha çok rapor parası olarak bilinen geçici iş göremezlik ödeneği, rapor ücreti, hastalık parası, istirahat parası, doğum parası olarak da bilinmektedir.

Geçici iş göremezlik ve sürekli iş göremezlik ayrı şeylerdir. Biri ödenek alır, diğeri ise gelir. Biri geçicidir, diğeri ise sürekli. İlkinde bütün haller, diğerinde ise yalnızca iş kazası ve meslek hastalıkları dikkate alınır.

Rapor ücreti, geçici iş göremezlik belgesine sahip kişinin çalışamadığı günler nedeniyle gelir kaybının önlenmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu’nca ödenen ücrettir.

Geçici iş göremezlik ödeneğinden faydalanma belirli şartlara bağlanmıştır. Sigortalının hastalığından ve hamileliğinden ötürü rapor olması, rapor tarihinden önceki bir yıl içerisinde 90 gün prim ödenmiş olması gerekir. İş kazası durumunda ise bu şartlar aranmaz. Sigortalı olsun olmasın rapor alınan her günün ödemesi yapılır.

Kadın sigortalılar doğum yapması durumunda, doğumdan önce 8 doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere doğum parası, rapor parası alma hakkına sahiptir. Çoğul hamileliklerde doğumdan önce ki süre10 haftadır.

Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin istisnası ise iş kazası olması durumudur. İş kazası sebebiyle alınan raporlar için Sosyal Güvenlik Kurumu rapor alınan her günü öder. Ayrıca iş kazası geçirmiş bir kişinin sağlık aktivasyonunun yapılması için 30 gün prim yatırma şartı aranmaz. Ayrıca iş kazası raporlarında geriye doğru 90 günün olup olmadığına da bakılmaz. 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar, iş kazası, meslek hastalığı ve analık sigortasından geçici iş göremezlik ödeneği alabilmektedir ama birkaç tür şirketin üye ve ortakları bunun dışındadır. Bunların dışında kalan hastalıklar için ödenek yoktur.

4/b’de rapor parası alabilmek için genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin borç olmamalı, yatarak veya sonrası tedavi süreciyle ilgili istirahat raporları olmalıdır. Kadınlarda doğum öncesi yatarak tedavi şartı aranmaz.

4/c (Emekli Sandığı) kapsamında çalışanlar, kısa vadeli sigorta kollarına bağlı olmadıklarından, geçici iş göremezlik ödeneği yapılmaz. Elver Danışmanlık, geçici iş göremezlik ödeneği hakkınız olup olmadığını ve ne kadar alıp alamayacağınızı söylüyor, gerekirse danışman doktorlardan görüş alıyor, hastalığınızı ifade edebilmeniz için tıbbı belgelerinizi hazırlıyor, raporunuzu hangi hastaneden daha kısa sürede alabileceğinizi söylüyor, randevunuzu erken bir tarihe alıyor, sağlık kurullarında ki işleyişi anlatıyor, en kısa sürede ödeneği veya rapor paranızı almanızı sağlıyor.