Proje Açıklaması

Bölge Sağlık Kurulu ve Yüksek Sağlık Kurulu Sürekli İş Göremezlik Derecesi Kararlarının Adlı Tıp Kurumları’nda İncelenmesi İçin İtiraz 

İş kazasına bağlı olarak, sürekli iş göremezlik geliri ya da işverenden maddi / manevi tazminat almak için Yüksek Sağlık Kurulu’nun verdiği meslekte kazanma gücü kayıp oranının beklenenden daha düşük olması durumunda Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu’na itiraz edilebilir.

Tıbbi belgelerin usulüne uygun sunulmadığı ya da eksik sunulduğu durumlarda kurullar arası yanlış ya da doğru olmayan kararlar verilebilir. Aynı zamanda kurullarda görev alan doktorların yoğun olması ve zaman darlığı nedeniyle puanlar farklılık gösterebilir. Doktorların görüşü ve yorumu farklılık gösterebileceği gibi yönetmelik ve cetveller de farklı yorumlanabilir. Bu koşullarda her sağlık kurumu farklı karar verebilir. Bu durumlarda iş kazasına bağlı herhangi bir maluliyet oranı çıkmaması ya da beklenenden daha düşük çıkması durumunda mahkeme yoluyla itiraz yapılabilir.

İtiraz yapılmadan önce maluliyet tespitinde sorun olup olmadığı ve sorun olabileceğine dair bir kanı oluştuysa nedeni tespit edilmelidir. Bu tespite göre itiraz edilmesi doğru olur. Aksi halde yanlış ya da haksız itirazlarla zaman ve para kaybedilmiş olur. Sürecin ve varsa davaların uzamasına neden olur.

Sosyal Güvenlik Kurumu ya da merkezlerinin gönderdiği ve mağdurun yokluğunda sunacağı belgelere göre değerlendirme yapıldığı için, kurum sağlık kurulu raporu ve ekli belgeleri kurum dışında paylaşılmadığı için de yalnızca elde mevcut olan sağlık belgeleriyle oran tespiti gerekir.

Doğru olmayan kararların fark edilmesi, elde olan ve olması gereken sağlık belgelerinin derlenip toplanmasıyla, tespit yapan doktorların yönetmeliğe uygun cetvellere göre değerlendirmesiyle mümkündür. Ancak bu durumlarda verilen kararların ya da oranların yerinde olup olmadığı tespit edilebilir.

Adlı Tıp Kurumu İhtisas Kurulu’na yapılan itiraz, tıbbi belgeler ve mağdur tarafından sunulması gereken diğer tüm belgelerin tekrar incelenmesi için, bir dilekçenin ve ekleriyle kurulu gönderilmesiyle olur.

Yüksek Sağlık Kurulu oranına itiraz edildiğinde artık gelir ve tazminat için yalnızca Adli Tıp Kurumu’nun vereceği karar geçerli olur. Bu nedenle buradan gelecek oran önemlidir. 

Adli tıp kurumu ara kararlar ile tespit ettiği eksikliklere göre ek belge ya da değerlendirme isteyebilir. Bu kararlar ilgili SGK ya da SGM’ ye ya da Üniversite Hastanelerinin Adli Tıp kurumlarına bildirilir. 

Bu süre içerisinde önemli olan; tedavi öncesi ve sonrası süreçlerin, maluliyet oranı için yapılan sevk ve takiplerin ve kurumlar arası yazışmaların tek elden takip edilerek sürecin hızlandırılmasıdır. Aksi halde bir eksik belge için bile yıllarca beklenebilir. Eksik belgelerin sunulması, taleplerin verilmesi, randevuların alınması, itirazların yapılması kurumların değil kişilerin kendi sorumluluğundadır. Kendi haline bırakılan bir iş 4-5 yıl sürer ama takibi yapıldığında 3 ya da 6 ay içerisinde sonuçlanabilir. Bu nedenle davayı takip eden bir avukat yanında bu işlemleri takip edebilen bir ekibin olmasında da yarar vardır.

elver, iş ve sosyal güvenlik uzmanı, hasar takip uzmanı, maluliyet ve engelli oranı tespiti yapan doktoru, mağdur ve yakınlarıyla beraber maluliyet tespitini etkileyen, eksik olabilecek bütün tıbbi belgeleri topluyor, maluliyet oranına itirazın gerekli olup olmadığına karar veriyor, Adlı Tıp Kurumu İhtisas Kurulu’na sunulması için kişiye özel sağlık dosyası oluşturuyor, bu tıbbi belgeleri ve diğer tüm belgeleri Adli Tıp Kurumu’na ya da sevk edilen sağlık kuruluşuna sunuyor, dikkat edilmesi gereken bir husus varsa beyan ediyor, Adli Tıp Kurumu ara kararları ya da sevkleri için ilgili üniversite hastanelerinin adli tıp kurullarından randevu alıyor, bu kurullarda ki işleyişi anlatıyor, istenen rapor ve belgelerin Adlı Tıp Kurumu’na en erken zamanda gönderilmesini sağlıyor, kurul kararlarını takip ederek maluliyet sonucunu öğreniyor, mahkeme kararı kesinleşince, Adli Tıp kararını sürekli iş göremezlik gelirinin bağlanması için ilgili SGK sunuyor.

Yüksek Sağlık Kurulu’nda yalnızca oran bildirilir Adli Tıp Kurumu’na ise oran yanın da ayrıntıları da belirtilir.