Proje Açıklaması

Günleriniz yetersiz ise ihtiyaç duyulan gün kadar askerlik veya doğum borçlanmasında olduğu gibi borçlanma yapmaya hakkınız olan bazı hizmetler veya sürelerle borçlanma yaparak gün alabilir ve daha erken yaşta emekli olabilirsiniz.

Askerlik, doğum borçlanması gibi başka hizmetler ve borçlanma yolları da vardır. Doktora ve tıp uzmanlığında, yurt dışına gönderilen öğrencilerin öğreniminde, grev ve lokavtta, hekimlerin fahri asistanlığından, avukatlık stajında, kısmı süreli iş sözleşmelerinde, suçsuz bulunanların tutukluluğunda, memurların aylıksız izinlerinde ve seçim nedeniyle istifa edenler için açıkta geçen sürelerde borçlanma yapılabilir.

Emekliliğe ihtiyaç duyulan gün kadar hizmet borçlanması yapılmalıdır. Askerlikte olduğu gibi ihtiyacınız kadar gün alınabilir bütün süreleri borçlanmak ve ödemek zorunluluğu yoktur.

Hizmet borçlanmasını, hizmet yapılan ay kadar SGK’ya pirim ya da para ödeyerek yapılabilir. Yurtdışına eğitim ve öğretim için gönderilenlerin yurtdışı süreleri Türkiye’deki sigortalılık başlangıç süresinden önceki bir döneme tekabül eder ise, sigortalılık başlangıcı da borçlanılan gün kadar geriye gider. Bu durum hem yaş hem yıl olarak daha erken emekli olma fırsatı verir. Aynı zamanda eski döneme ait primlerin aylığa yansıması yüksek olduğundan maaşınızı artırabilirsiniz.

Elver Sosyal Güvenlik danışmanlığı, hizmet borçlanmalarının faydaları ile emekli aylığınıza sağladığı artışı hesaplıyor, eksik günlerinizi tamamlıyor, sigorta başlangıcınızı geriye çekiyor ve daha yüksek maaş alarak erken emekli olmanızı sağlıyor.

Hizmet borçlanmasıyla gün tamamlayabilir, hizmet başlangıcınızı geriye çekebilir, maaşınızı yükseltebilir ve erken emekli olabilirsiniz