Proje Açıklaması

Bölge ve Yüksek Sağlık Kurulu Sürekli İş Göremezlik Derecesi Kararlarına İtirazın Yararlı Olup Olmayacağının Tespiti

Meslek hastalığına bağlı olarak sürekli iş göremezlik geliri ya da işverenden tazminat alabilmek için bölge sağlık kurulu maluliyet tespiti beklenenden düşük olması durumunda Sağlık Yüksek Kurulu’na, bu kurulun düşük olması durumunda da Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu’na itiraz yapılabilir.

Sürekli iş göremezlik (maluliyet) oranının tespitine yönelik Bölge Sağlık Kurulu kararlarına itiraz edilebilir ama Yüksek Sağlık Kurulu kararlarına itiraz edilemez. Bu kurul SGK içerisinde son merci ve son aşamadır. İtiraz ancak maluliyet oranının değiştiği ya da hastalığın arttığı ve bunun tıbbi yoldan tespit edilebildiği durumlardan sonra söz konusu olabilir. Aksi takdirde tek başvuru yeri Adalet Bakanlığı’na bağlı Adli Tıp Kurumu’dur.   

Maluliyet oranına itiraz yapılmadan önce, tespit işlemlerinde sorun olup olmadığı belirlenmelidir. Sorun olduğuna dair bir kanı oluşursa itiraz edilmelidir. Aksi halde yanlış-haksız itirazlarla zaman ve para kaybedilmiş olur. Aynı zamanda davalar dahil tüm işlemlerin uzamasına neden olur.

Meslek hastalığına bağlı olarak kurum sağlık kurullarından maluliyet çıkmaması ya da beklenenden daha düşük çıkması durumunda orana itiraz yapılabilir. Tıbbi belgelerin usulüne uygun sunulmadığı ya da eksik sunulduğu durumlarda kurullar arası yanlış ya da doğru olmayan kararlar verilebilir. Aynı zamanda kurullarda görev alan doktorların yoğun olması ve zaman darlığı nedeniyle puanlar farklılık gösterebilir.

Kurul kararına itiraz etmeden önce, sorunun nereden kaynaklandığı tespit edilmelidir. Bu tespite göre itiraz edilmesi doğru olur. Gözden kaçan şeyler varsa o durum dikkate sunulmuş olur. Ama ne olursa olsun kararın bir üst kurul da tekrar değerlendirilmesini istemek her zaman yerinde bir karar olur.  

Sosyal Güvenlik Kurumu ya da merkezlerinin gönderdiği ve mağdurun yokluğunda sunacağı belgelere göre değerlendirme yapılarak maluliyet tespiti yapıldığı için ve kurum sağlık kurulu raporu ve ekli belgeleri kurum dışında paylaşılmadığı için yalnızca elde mevcut olan sağlık belgeleriyle itirazın gerekli olup olmadığının tespiti gerekir.

Doğru olmayan kararların öngörülmesi, elde olan ve olması gereken sağlık belgelerinin toplanmasıyla tecrübeli, ya da maluliyet ve engelli oranı tespiti yapan doktorlar tarafından bu konuda uygulanan cetvele ya da yönetmeliğe göre değerlendirilmesiyle mümkündür. Ancak, bu durumda verilen kararların ya da oranların yerinde olup olmadığı tespit edilebilir. 

elver, iş ve sosyal güvenlik uzmanı, hasar takip uzmanı, maluliyet ve engelli oranı tıbbi tespit yapan doktoru, mağdur ve yakınlarıyla birlikte maluliyet tespitini etkileyen eksik olabilecek bütün tıbbı bilgi / belgeleri topluyor, kişiye özel sağlık dosyası oluşturuyor, maluliyeti belirleyen kurum sağlık kurulu raporlarını inceliyor, yönetmelik ve cetvellere göre maluliyet oranına itirazın yararlı olup olmadığını belirliyor, itiraz olursa da hangi kurula itiraz edilebileceğini söylüyor.