Proje Açıklaması

Sigorta kollarında ki bütün hizmetlerinizi ya da prim gün sayılarınızı tek bir sigorta kolunda toplayabilir yani hizmet birleştirmesi yapabilirsiniz.

Hizmet birleştirmesi, 4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur) ve/veya 4/c (Emekli Sandığı) gibi farklı sigorta kollarından yatırılan primlerin istediğiniz ya da emekli olacağınız sigorta kolu üzerinde toplanmasıdır.

Emeklilik döneminde olduğu gibi öncesinde de hizmet birleştirme işlemi yapılabilir. Zorunlu bir uygulama değil, isteğe bağlı bir uygulamadır. Bu dönem iyi belirlenmelidir.

Çalıştıkları kuruma ya da SGK’ya usulüne uygun, hizmetlere ve mevcut şartlara göre hizmet birleştirmesi yapılmalıdır.

Emeklilik için prim güne ihtiyaç duyulursa ya da maaşı yükseltmek amacıyla hizmet birleştirmesi yapılmalıdır. Bazen de aksine emeklilik emekli maaşlarının düşük kalmasına neden olduğu gibi emeklilik süresini uzatmaktadır. Bu nedenle planlama yapılarak bu birleştirme işleminin gerekli ve yararlı olup olmadığına bakılmalıdır.

Hizmet birleştirme işlemleri ve hesaplaması yapılırken birçok etkenin dikkate alınması gerekir. Aksi hallerde hakları olan bazı imkanlardan feragat etmiş olurlar. Bu da onların daha geç emekli olmasına ya da daha az emekli maaşı bağlanmasına neden olur.

Elver danışmanlık, hizmetlerinizin birleştirilmesinin gerekli olup olmadığını belirliyor, ihtiyaç varsa en yararlı sigorta kolunda birleştiriyor, erken emekli olmanızı ve yüksek maaş almanızı sağlıyor

Memurların hizmet birleştirme işlemi doğru zamanda yapılırsa hem çalıştıkları hem de emekli oldukları zaman yüksek maaş almaları sağlanmış olur.

Zamanında yapılan hizmet birleştirme işlemi erken emekli olmanıza ve emeklilik maaşınızın artmasına neden olacaktır.

Kamu çalışanlarının hizmet birleştirme işlemlerini gerçekleştirmek için geçen her süre maaşlarının ve emeklilik maaşlarının düşük kalmasına neden olmaktadır.