Proje Açıklaması

İş Kazası Geçici İş Göremezlik Ödemelerinin Alınması

İş kazası nedeniyle geçici çalışamama halinizi ve süresini yetkili hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilmesi durumunda istirahat parası, rapor ücreti diye de bilinen geçici iş göremezlik ödeneği alabilirsiniz.

Kurumca yetkilendirilen hekim ya da sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla iş kazası nedeniyle iş göremez durumunda olan sigortalıya her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

İş kazası mağdurlarının sigortasız çalıştırılıyor olması ya da işverenin işten çıkarması durumunda bu ödenek alınamaz. Alınabilmesi için öncelikle hizmet tespiti sonra da iş kazası tespiti yaptırılması zorunludur.

Tespitler sonucu işverenin sorumlu tutulması ve kabul etmesiyle SGK’ca geçici iş göremezlik ödemeleri geriye dönük yapılır.

Tespit işlemlerinin uzaması ve sürekli iş göremezliğe düşülmesi halinde ise bu ödenekler sürekli iş göremezlik geliri altında yapılır.

Geçici iş göremezlik ve sürekli iş göremezlik ayrı şeylerdir. Biri ödenek alır, diğeri ise gelir. Biri geçicidir, diğeri ise sürekli. İlkinde hastalık, doğum gibi bütün haller, diğerinde ise yalnızca iş kazası ve meslek hastalıkları dikkate alınır.

Rapor ücreti, geçici iş göremezlik belgesine sahip kişinin çalışamadığı günler nedeniyle gelir kaybının önlenmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu’nca ödenen ücrettir.

Geçici iş göremezlik ödeneğinden faydalanma belirli şartlara bağlanmıştır. Ama iş kazası durumunda ise bu şartlar aranmaz. Sigortalı olsun olmasın rapor alınan her günün ödemesi yapılır. Sağlıktan faydalanmak için 30 gün prim şartı aranmaz. Geriye doğru 90 günün olup olmadığına da bakılmaz.

4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar ile tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan sigortalılar da iş kazası sigortasından geçici iş göremezlik ödeneği alabilmektedir ama genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin borç olmamalı, yatarak veya sonrası tedavi süreciyle ilgili istirahat raporları olmalıdır. 

Bağ-Kur’a tabi sigortalılar iş kazası geçirdiklerinde süresi içinde bildirim yapmalıdır. Aksi halde bildirim tarihine kadar geçen süreler için geçici iş göremezlik ödeneği alamazlar.  

4/c (Emekli Sandığı) kapsamında çalışanlar, kısa vadeli sigorta kollarına bağlı olmadıklarından, geçici iş göremezlik ödeneği alamazlar.

İş kazası halinde alınacak geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde günlük kazancın üçte ikisidir.

Bu ödenekler SGK’yla anlaşmalı banka şubelerden alınmaktadır.

elver Danışmanlık, iş kazasına bağlı olarak iş göremezlik ödeneği hakkınız olup olmadığını ve ne kadar alıp alamayacağınızı söylüyor, gerekirse danışman doktorlardan görüş alıyor, hastalığınızı ifade edebilmeniz için tıbbı belgelerinizi hazırlıyor, raporunuzu hangi hastaneden daha kısa sürede alabileceğinizi söylüyor, randevunuzu erken bir tarihe alıyor, sağlık kurullarında ki işleyişi anlatıyor, en kısa sürede ödeneği veya rapor paranızı almanızı sağlıyor.