Proje Açıklaması

SGK Yoluyla Meslek Hastalığı Bildirimi ve Hastalığın Meslek Hastalığı Olup Olmadığının Tespiti

İşveren, meslek hastalığına yakalanan çalışanı için SGK’ya meslek hastalığı bildirimi yapmamış ise mağdur sigortalı, meslek hastalığı tespit davası açmadan da SGK yoluyla başlatacağı işlemlerle meslek hastalığı tespiti yaptırabilir.

Meslek hastalığı tespiti yaptırılmadan, hastalığa bağlı olan maluliyet oranı belirlenemez, geçici ya da sürekli iş göremezlik geliri bağlanamaz aynı zamanda işverene karşı tazminat davası da açılamaz. Bu nedenlerle meslek hastalığı tespitinin yaptırılması gerekir.

İşverenin, meslek hastalığı bildirimi yapmadığı ya da hastalığı meslek hastalığı kabul etmediği durumlarda meslek hastalığı tespiti yapılmalıdır. Bu iki yöntemle olur. İlki meslek hastalığı tespit davası açarak, ikincisi ise SGK ya da Meslek Hastalıkları Hastanesi’nden işlem başlatarak.

SGK nezdinde başlatılacak işlemlerle meslek hastalığının tespiti zor ama en kısa yoldur. Uygulanan yol ve yöntemlerin bilinmesi gerekir.

Oradan buradan edinilen bilgilerle meslek hastalığının tespiti mümkün değildir. Tespit için bilgi, tecrübe ve takip gerekir. Kurumlardaki mevzuatı ve uygulamalarını bilenlerin yapabileceği bir iştir. Öngörü önemli bir unsurdur. Birçok kurum ve bunlara bağlı merkez, müdürlük ve bölümlerin rol oynadığı ve iç içe olduğu profesyonel takip gerektiren bir süreçtir.

Meslek hastalığı tespit işlemleri için işveren, işyeri, sigortalı, meslek hastalıkları hastanesi, kurum sağlık kurulları, meslekte kazanma gücü kaybı ve sürekli iş göremezlik gelir talebi gibi birçok unsurun dikkate alınması gerekir.

Tüm belgelerin eksiksiz ve gerektiği gibi verilmesi gerekir. Bunlar onaylı belgelerdir. Bir belge ya da dilekçe eksikliği yıllar kaybetmenize neden olabilir. Bu işlemlerin zamanında ve kesintisiz takip edilerek yapılması gerekir. Aksi halde kısa sürede netice alınması mümkün değildir.

elver, iş ve sosyal güvenlik uzmanı, hasar takip uzmanı, maluliyet ve engellilik oranı tıbbı tespitleri yapan doktoru ile meslek hastalığı tespiti için planlama yapıyor, meslek hastalığı ile ilgili belgeleri topluyor, maluliyeti öngörüyor, meslek hastalığı tespiti için işlem başlatıyor, hastalığı beyan ediyor, sürekli iş göremezlik geliri için gelir talep ediyor, sağlık kuruluşlarına sevk alıyor, SGM’den gelir, işverenden tazminat alınabilmesi için zorunlu olan meslek hastalığı tespiti için gerekli olan bütün idari işlemleri takip ediyor.
elver, SGK yoluyla sürekli iş göremezlik geliri ve işverenden tazminat alabilmeniz için zorunlu olan meslek hastalığı tespitiyle ilgili tüm işlemlerinizi takip ediyor.