Proje Açıklaması

Meslek Hastalığı Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Alınması

Meslek hastalığı nedeniyle geçici çalışamama halinizi ve süresini yetkili hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilmesi durumunda istirahat parası, rapor ücreti diye de bilinen geçici iş göremezlik ödeneği alabilirsiniz.

Kurumca yetkilendirilen hekim ya da sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla meslek hastalığı nedeniyle iş göremez durumunda olan sigortalıya her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

Meslek hastalıkları mağdurlarının sigortasız çalıştırılıyor olması ya da işverenin işten çıkarması durumunda bu ödenek alınamaz. Alınabilmesi için öncelikle hizmet tespiti sonra da iş kazası tespiti yaptırılması zorunludur.

Bu tespitler sonucu işverenin sorumlu tutulması ve kabul etmesiyle SGK’ca geçici iş göremezlik ödemeleri geriye dönük yapılır.

Bu tespitler sonucu işverenin sorumlu tutulması ve kabul etmesiyle SGK’ca geçici iş göremezlik ödemeleri geriye dönük yapılır.

Tespit işlemlerinin uzaması ve sürekli iş göremezliğe düşülmesi halinde ise bu ödenekler sürekli iş göremezlik geliri altında yapılır. Ancak, geçici iş göremezlik tespit edilemediğinde ise kurum sağlık sağlık kurulları tarafından verilen raporun tarihi esas alınarak ödeme yapılır.

Geçici iş göremezlik ve sürekli iş göremezlik ayrı şeylerdir. Biri ödenek alır, diğeri ise gelir. Biri geçicidir, diğeri ise sürekli. İlkinde hastalık, doğum gibi bütün haller, diğerinde ise yalnızca iş kazası ve meslek hastalıkları dikkate alınır.

Rapor ücreti, geçici iş göremezlik belgesine sahip kişinin çalışamadığı günler nedeniyle gelir kaybının önlenmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu’nca ödenen ücrettir.

Geçici iş göremezlik ödeneğinden faydalanma belirli şartlara bağlanmıştır. Ama iş kazasında olduğu gibi meslek hastalığında da bu şartlar aranmaz. Sigortalı olsun olmasın rapor alınan her günün ödemesi yapılır. Sağlıktan faydalanmak için 30 gün prim şartı aranmaz. Geriye doğru 90 günün olup olmadığına da bakılmaz.

4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar ile tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan sigortalılar da meslek hastalığı sigortasından geçici iş göremezlik ödeneği alabilmektedir ama genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin borç olmamalı, yatarak veya sonrası tedavi süreciyle ilgili istirahat raporları olmalıdır. 

Bağ-Kur’a tabi sigortalılar meslek hastalığına yakalandıklarını öğrendikleri zaman süresi içinde bildirim yapmalıdır. Aksi halde bildirim tarihine kadar geçen süreler için geçici iş göremezlik ödeneği alamazlar. Ancak bildirim tarihinden sonra ki süreler için alabilir.

4/c (Emekli Sandığı) kapsamında çalışanlar, kısa vadeli sigorta kollarına bağlı olmadıklarından, geçici iş göremezlik ödeneği yapılmaz.

Meslek hastalığı halinde alınacak geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde günlük kazancın üçte ikisidir.

Bu ödenekler SGK’yla anlaşmalı banka şubelerden alınmaktadır.

elver, meslek hastalığına bağlı olarak iş göremezlik ödeneği hakkınız olup olmadığını ve ne kadar alıp alamayacağınızı söylüyor, gerekirse danışman doktorlardan görüş alıyor, hastalığınızı ifade edebilmeniz için tıbbı belgelerinizi hazırlıyor, raporunuzu hangi hastaneden daha kısa sürede alabileceğinizi söylüyor, randevunuzu erken bir tarihe alıyor, sağlık kurullarında ki işleyişi anlatıyor, en kısa sürede ödeneği veya rapor paranızı almanızı sağlıyor.