Proje Açıklaması

Daha düşük prim ya da daha az para ödeyerek emekli olabilirsiniz.

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı SGK olarak birleştirilmiş ama hala yasaları ve uygulamaları farklıdır. Bu kurumların emeklilik şartları, süreleri, ödenecek primlerin miktarları ve maaşları da farklıdır.

Konusunda uzman kişi ve firmalara emeklilik planlaması yaptıranlar, hangi kurumdan emekli olduklarında, ne zaman ne süre ve ne miktar prim ödendiğinde ne kadar maaş alınıp alınmadığını belirleyebilir.

Dönemlere göre ödenmiş primlerin yüksekliği aylığa yansıma farklıdır. Eski ödenmiş prim miktarlarının bugünün primlerine göre daha yüksek maaş getirisi vardır.

Sigortalının yararına hangi kurumdan ne kadar ve ne miktar prim ödemesi gerektiği öngörülebilir.

Maaş hesaplamaları yasalarla belirlenmiş dönemlerle belirlenmiş prim gün ortalamaları dikkate alınarak hesaplanır. Bazen fazla gün ve primin olması hiçbir katkı sağlamadığı gibi bazı hizmetler de ortalamayı aşağı çekerek emekli maaşının düşmesini sağlar (link)

Bazen emekliliğin son dönemlerin de ödenen primlerin yükseltilmesi maaşı artırabilir. Bunun da hesabı yapılmalı, karar vermek için ödenecek prim farkıyla yükselebilecek maaş arasında ki maliyet farkı hesaplanmalıdır.

Bağkur’a nazaran SSK’dan daha kısa sürede emekli olunabilir. Daha düşük prim ödenmesine rağmen daha yüksek maaş da alınabilir.

Elver Danışmanlık, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı arasından en düşük miktar ve basamaktan prim ödeyerek emekli olacağınızı şartları belirliyor, sizi yararlı olan ve daha düşük prim ödeyeceğiniz kuruma yönlendiriyor, ödeyeceğiniz primlere göre alacağınız net aylıkları hesaplıyor, daha az çalışarak, daha az prim ödeyerek erken emekli olmanızı sağlıyor.