Proje Açıklaması

danışmanlık
Danışmanlık Hizmetleri
Emeklilik
İş Kazaları
Meslek Hastalıkları
Trafik Kazaları
Çalışan Hakları

 

Yol soran yolda kalmaz…
Sorularınızın yanıtı ya da problemlerinizin çözümü için, iş ve sosyal güvenlik uzmanımıza, hasar takip uzmanımıza ve ayrıca maluliyet ve engelli oranı tıbbı tespiti yapan doktorumuza danışabilirsiniz. Birçok sorun, planlama ya da takibe gerek kalmadan danışmanlık aşamasında çözülür. Bazen de işin ya da sorunun doğasıyla ilgili olarak planlama ya da takip gerekebilir.

Bir şeyi gerçekten bilmek, onu anlatmakla olur…
Danışanlar genelde kendisinde olması gereken ya da sunması gereken bilgi ve belgeden habersizdir. Dolayısıyla eksik bilgi ya da eksik evrak söz konusu olacak, soru soruyu doğuracaktır. Ancak eksiklikler giderildikten sonra görüşme kaldığı yerden devam edebilir. Anlatabilmek için dinlemek gerekir. Aksi halde sağlıklı bir karara varmak mümkün değildir.

Parasız yapılan işin değeri bilinmez…

Danışmanlık ücret karşılığı yapılır. Ön görüşme yapıldıktan sonra sunulacak hizmete göre danışmanlık ücreti belirlenir. Bu ücret 100 – 350 TL arasında değişmektedir. İş Kazaları, Meslek Hastalıkları, Trafik Kazaları, Malulen, Engelli ya da Özel Şartlı Emeklilikle ilgili takip verilen işlerde ise danışmanlık ücreti alınmaz.

Bugün iyi adımlar atanlar, yarın güzel anılar yaşar…
elver; soru ya da sorunlarınızın çözümü için, iş ve sosyal güvenlik uzmanı, hasar takip uzmanı, maluliyet ve engelli oranı tıbbı tespit doktoru ile emeklilik, iş kazaları, meslek hastalıkları, çalışan hakları ve bu konularla bağlantılı hemen her konuda sizi dinliyor, evraklarınızı inceliyor, eksikliklerinizi belirliyor, uzmanlarla görüştürüyor, yeni sorularınız olursa alıyor, yazılı ve sözlü danışmanlık hizmeti veriyor.


elver, yapılan her görüşmeleri kayıt altına alıp
gerekli bilgi ve belgeleri toplar,
elde ettiği bu verilerle sorunun çözümüne yönelik çalışır.
Bu işlemlere göre de danışmanlık, planlama, takip ücreti belirler.
 
danış

 
 
elver, sunduğu hizmetlere göre bilgi, tecrübe ve söz sahibi olan uzman, doktor, müşavir kadrosuyla danışmanlık, planlama ve takip hizmetleri vermektedir.
Malulen, engelli, özel şartlı erken emeklilik için,
sürekli iş göremezlik geliri için, ya da aylık, gelir ve ödenek bağlatmak için,
hem danışmanlık, hem planlama, hem de takip gerekebilir.
Eksik bilgi ve belgeler nedeniyle ve ayrıca soruların soru doğurması nedeniyle bu işlerin doğası gereği bir kaç kez görüşme yapmadan sorunların çözümü mümkün değildir.
Malulen, engelli ya da özel şartlı emeklilikle ilgili
alınabilecek sağlık kurulu rapor ya da oranlarıyla, erken emeklilikle ilgili
kesin bir tespit için, sosyal güvenlik uzmanı yanında
uzman bir doktorun görüşüne de gerek vardır.
elver, sözlü ya da yazılı olarak talep edilen
danışmanlık, planlama ve takip hizmetlerine ilişkin görüşlerini
ister sözlü, ister yazılı olarak gün içerisinde iletir.
elver, İstanbul / Kadıköy’de bulunan ofisinde ücret karşılığında
emeklilik, iş kazaları, meslek hastalıkları, trafik kazaları ve çalışan haklarıyla ilgili soru ya da sorunlara
çözüm sunarak danışmanlık, planlama ve takip hizmetleri vermektedir.