Proje Açıklaması

Emekli olmak için yaş şartını doldurmanıza rağmen, sigortalılık süresini veya prim ödeme gün sayısını tamamlayamamış iseniz, SGK’ya ödediğiniz primleri geri alabilirsiniz.

Herhangi bir nedenle çalıştığı işten ayrılan veya işyerini kapatan ve yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli yaş şartını doldurduğu halde sigortalılık süresi veya prim ödeme gün sayısı yeterli olmadığı için malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalıya yapılır.

Kendisi adına ödenen sigorta primlerinin, her yıla ait tutarı, primin ait olduğu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için, her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek toptan ödeme şeklinde verilir.

Talep eden sigortalıya yalnızca emeklilik için alınan uzun vadeli sigorta kolları primleri geri ödenebilir. O zamana kadar ödediği malullük, yaşlık ve ölüm sigortası primleri iade edilir. Sigortalıya yalnızca malullük, yaşlılık ve ölüm primleri iade edilir. 4/a’lı ve 4/c’lilere işverenleri tarafından ödenen, 4/b’lilerin ise kendilerinin ödedikleri kısa vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası primleri iade edilmez.

Yaşlılık toptan ödemesi alacak bir sigortalının ödediği primle iade tutarı arasında fark vardır. Sigortalının o dönemde kısa vadeli sigorta kollarından ve genel sağlık sigortasından yararlanmış olması nedeniyle bu sigorta kollarına ödediği primler iade edilmez.

Elver Danışmanlık, yaşlılık toptan ödemesi alıp alamayacağınızı sigortalının emekli olup olamayacağına göre belirliyor, alabilmeniz için gerekli koşulları söylüyor, alacağınız toplam tutarı hesaplıyor, alamıyorsanız nedenlerini belirterek toptan ödeme almanızı sağlıyor.