Proje Açıklaması

Sürekli İş Göremezlik Derecesinin SGK Kurum Sağlık Kurulu Yüksek Sağlık Kurulu’nda Tespiti

İş kazasına bağlı olarak sürekli iş göremezlik geliri ya da işverenden tazminat almak için kurum sağlık kurullarının yaptığı meslekte kazanma gücü kayıp oranı tespiti beklenenden düşük olması durumunda Yüksek Sağlık Kurulu’na itiraz edilmelidir.

Tahkikatla ilgili belgelerin usulüne uygun sunulmadığı ya da eksik sunulduğu durumlarda Bölge Sağlık Kurulu doğru olmayan kararlar verebilir. Oranın düşük çıkması durumunda karara itiraz edilebilir.

Kurul kararına itiraz etmeden önce gerek olup olmadığına karar vermek gerekir. Bu da elde ki belgelerin maluliyet oranı tespiti yapabilen doktorların değerlendirmesiyle mümkündür. Ancak bu yöntemle verilen kararların ya da oranların yerinde olup olmadığı tespit edilebilir.  

Bölge Sağlık Kurulu’na her zaman itiraz edilebilir. Karara itiraz edilip Sağlık Yüksek Kurulu’nca tekrar değerlendirilmesi istenebilir.    

Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı Bölge Sağlık Kurulu’na itiraz, tıbbi belgeler ve mağdur tarafından sunulması gereken diğer tüm yasal belgelerin tekrar incelenmesi için bir dilekçe ve ekleriyle Yüksek Sağlık Kuruluna gönderilmesi ile sağlanır. 

Bölge Sağlık Kurulu’na itiraz edildiğinde gelir ve tazminat için yalnızca Yüksek Sağlık Kurulu’nun vereceği kararlar geçerlidir. Aksi ancak mahkeme itirazıyla olur. Bu nedenle buralardan gelecek oranlar önemlidir. 

Yüksek Sağlık Kurulu ara kararlar ile tespit ettiği eksikliklere göre ek belge ya da değerlendirme de isteyebilir. Bu kararlar ilgili SGK ya da SGM’ ye buradan da mağdura bildirilir.

Yüksek Sağlık Kurulu kararları, Bölge Sağlık Kurumu kararları gibidir. Ayrıntılı rapor verilmez, yalnızca oran belirtilir.  

Bu süreç içerisinde önemli olan husus, tedavi öncesi ve sonrası süreçlerin, maluliyet oranı için yapılan sevk ve takiplerin, kurumlar arası yazışmaların tek elden takip edilerek sürecin hızlandırılmasıdır. Aksi halde bir eksik belge için bile yıllarca beklenebilir. Eksik belgelerin sunulması, taleplerin verilmesi, randevuların alınması, itirazların yapılması kurumların değil kişilerin kendi sorumluluğundadır. Takibi yapılmayan kendi haline bırakılan bu konuda ki işlerin sonuçlanması çok uzun zaman alabilmektedir.  

Elver, iş ve sosyal güvenlik uzmanı, hasar takip uzmanı, maluliyet ve engelli oranı tespiti yapan doktoru, mağdur ve yakınlarıyla birlikte maluliyeti etkileyen eksik olabilecek bütün tıbbi belgeleri topluyor, sağlık kurullarına ve kurum sağlık kurullarına sunulması için kişiye özel sağlık dosyası oluşturuyor, bu tıbbi belgeleri ve diğer tüm belgeleri SGK ya da sevk edilen sağlık kuruluşuna sunuyor, dikkat edilmesi gereken bir husus varsa beyan ediyor, yüksek kurul ara karar verirse de sağlık kurullarından yine randevu alıyor, sağlık kurullarındaki işleyişi anlatıyor, istenen rapor ve belgelerin SGK’ya bur dan da Yüksek Sağlık Kurulu’na gönderilmesini sağlıyor, bütün bu işlemleri ve kurul kararlarını takip ederek maluliyet sonucunu öğreniyor.