Proje Açıklaması

Düşük prim ödeyerek emekli olabileceğiniz gibi daha az gün sayısıyla da emekli olabilirsiniz.

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı SGK olarak birleştirilmiş olmalarına rağmen hala yasa ve uygulamaları birbirlerinden çok farklılık gösterir. Bu kurumların emeklilik şartları, süreleri, ödenecek primlerin miktarları ve maaşları da farklıdır.

Güvenilir firmaların uzman kişilerine emeklilik planlaması yaptıranlar, hangi kurumdan emekli olduklarında, ne zaman ne kadar günle ve ne miktar prim ödendiğinde ne kadar maaş alınıp alınmadığını öğrenebilir.

Dönem ve yıllara göre ödenmiş primlerin yüksekliği gibi çalışılan gün sayısı da önemlidir. Eski çalışmaların emekliliğe yansıması çok farklıdır. Eski ödenmiş prim gün miktarlarının bugünün primlerine göre daha yüksek maaş getirisi vardır.

Sigortalının yararına hangi kurumdan ne süre ve ne gün çalışması gerektiği öngörülebilir.

Maaş hesaplamaları yasalarla belirlenmiş dönemlerle belirlenmiş prim gün ortalamaları dikkate alınarak hesaplanır. Bazen fazla gün ve primin olması hiçbir katkı sağlamadığı gibi ortalamayı aşağı çekerek emekli maaşının düşmesini sağlar (link)

Bazen emekliliğin son dönemlerin de yapılan çalışmaların emekliliğe hiçbir etkisi yoktur. Boşa çalışılmış boşa prim ödemiş olurlar. Maaş artacak beklenirken aksine düşebilir. Yasalardan kaynaklanan bir durumdur bu. Bunun da hesabı yapılmalı, karar vermek için harcanacak emek ya da ödenecek prim farkıyla yükselecek yada düşecek maaş arasında ki maliyet farkı hesaplanmalıdır.

Bağkur’a nazaran SSK’dan daha kısa sürede emekli olunabilir. Daha düşük prim gün ödenmesine rağmen daha yüksek maaş alınabilir.

Elver Danışmanlık, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı arasından en düşük miktar ve basamaktan prim gün ödeyerek emekli olacağınızı şartları belirliyor, sizi yararlı olan daha düşük prim ve günler için yararınıza olan kuruma yönlendiriyor, ödeyeceğiniz prim ve çalışacağınız günlere göre alacağınız net aylıkları hesaplıyor, daha az çalışarak, daha az prim ödeyerek erken emekli olmanızı sağlıyor.