Proje Açıklaması

İşverenin SGK Yoluyla Meslek Hastalığı Bildirimi Yapıp Yapmadığının Tespiti

Meslek hastalığına yakalanan sigortalılar işverenin meslek hastalığı bildirimi yapıp yapmadığını öğrenebilir, haklarının temini için izleyeceği yolu belirleyebilir; meslek hastalığı tespitine gerek olup olmadığına karar verebilir.   

İşverenler, genel de SGK’ya meslek hastalığı bildirimi yapmaz, bildirimin gerektiğini ve karşılaşacakları sonuçları da bilmezler. Genellikle hastalık seyrine bırakılır.

Meslek hastalığının öğrenilmesinden itibaren üç gün içerisinde iş kazasın da olduğu gibi meslek hastalıklarında da bildirim yapmak zorunludur. Ama bu durum meslek hastalığının bilinip bilinmemesine göre değişiklik gösterebilir. Meslek hastalığı öğrenildiğinde ya da meslek hastalığı tespiti yapıldığında bildirim gecikmeli de olsa yapılmalıdır.

Meslek hastalığı bildirimleri işverenden ya da SGK’ dan öğrenilebilir. Hastalıkla ilgili tüm belgelerin incelenmesiyle de öngörülebilir.  

Yanlış bilinen bir husus da meslek hastalığına yakalanan kişinin hastane doktoru ya da işverene hastalığını söylemesiyle kaza bildiriminin yapıldığının sanılmasıdır. Hastane evraklarında meslek hastalığı yazması yeterli değildir. Bu işlemler meslek hastalığı bildirimi değildir ama güçlü delillerdir.

Meslek hastalığı bildirimi, işverenin SGK’na bildirmesi ve hastalığı meslek hastalığı olarak kabul etmesiyle olur.

elver, maluliyeti öngörmek ve gelir bağlatabilmek için hastalığın meslek hastalığı olup olmadığını, hasar takip uzmanı, iş ve sosyal güvenlik uzmanı, maluliyet ve engelli oranı tıbbı tespiti yapan doktoru ile belirliyor, iş kazası bildirimi yapılıp yapılmadığını kontrol ediyor.  

 

Meslek hastalığı bildirimi, işverenin hastalığı meslek hastalığı kabul etmesi ve SGK’ya bildirmesiyle olur. 

İşverenin meslek hastalığı bildirimi ya da çalışanın meslek hastalığı tespiti olmadan SGK yoluyla herhangi bir işlem yapılamaz, meslekte kazanma gücü kaybı belirlenemez, geçici ya da sürekli iş göremezlik geliri alınamaz.