erken emeklilik

Geleceğinizi Güvence Altına Almak İçin Bize Ulaşın.

Emeklilik, sosyal yardım, ödenek ve aylık gelir için ilk adımı atın. Mağdur Olmayın! Formu Doldurun!Bir tıkla huzura yaklaş...

Hizmetlerimiz

Ana iş kolları olan erken emeklilik, iş kazaları, meslek hastalığı, bedensel kazalar ve çalışan hakları olmak üzere beş ana konu da doktor, müşavir, uzman kadro ile danışmanlık, planlama ve iş takibi hizmetleri verilmektedir.

Erken Emeklilik

Belki de hayatınızın en önemli konusu! Daha düşük prim ödeyerek, daha az çalışarak 1800 ya da 3600 gün ile dahi erken emekli olabilir ve daha yüksek maaş alabilirsiniz.

Engelli Emeklilik Danış

Şartlı Emeklilik Danış

Malulen Emeklilik Danış

İş Kazaları

Bir gün dahi sigortanız olsa bile SGK yoluyla İş Kazası ve Maluliyet Tespiti yaptırabilir iş güç kaybı oranınızı belirleyerek SGK'dan sürekli iş göremezlik geliri alabilirsiniz.

Maluliyet Oran SGK Tespiti

İş Kazası SGK Tespiti

Sürekli İş Göremezlik Geliri

Meslek Hastalıkları

İşyerinizden ayrılmış olsanız dahi SGK yoluyla Meslek Hastalığı ve Maluliyet Tespiti yaptırabilir iş güç kaybı oranınızı belirleyebilir SGK'dan sürekli iş göremezlik geliri alabilirsiniz.

Meslek Hastalığı SGK Tespiti

Maluliyet Oran SGK Tespiti

Sürekli İş Göremezlik Geliri

Bedensel Zararlı Kazalar

Kaza ve tespit tutanakları için görüş alabilir, bilirkişilere rapor yazdırabilir, özürlülüğün tespitini sağlık kurullarında yaptırabilir, özürlülük oranına itiraz edebilirsiniz.

Kaza ve Tespiti İçin Görüş

Özürlülüğün Sağlık Kurullarınsa Tespiti

Özürlülüğün Adli Tıp Anabilim Dallarında Tespiti

Çalışan Hakları

Sosyal güvenlik ve çalışma hayatınız ile ilgili doğru bilgiye ulaşabilir, İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanları’ndan doğru ve net bilgiye ulaşabilirsiniz.

Tazminat ve Üçret Alacağının Hesabı

Gün ve Hizmetlerin SGK Tespit

Borçlanma ve İhya

Nasıl Çalışıyoruz?

elver olarak 2014 yılından beri İstanbul Kadıköy’de erken emeklilik, iş kazaları, meslek hastalıkları, bedensel zararlı kazalar ve çalışan hakları konularında ve ilgili sağlık kurulu raporlarıyla sosyal yardım, ödenek, gelir ve aylık almak için İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı, Erken Emeklilik Uzmanı, İş Kazası ve Meslek Hastalığı SGK Tespiti Uzmanı, Maluliyet ve Engelli Oranı Tıbbi Tespiti yapan Doktoru ile danışmanlık, planlama ve iş takibi hizmetleri vermekteyiz.

Danışmanlık

Yol soran yolda kalmaz! Anlamak için dinlemek gerekir. Aksi halde sağlıklı bir karara varmak mümkün değildir. Sunulacak hizmetin türüne göre danışmanlık ücreti belirlenir. İş Kazaları, Meslek Hastalıkları, Bedensel Zararlı Kazalar, Malulen, Engelli ya da Özel Şartlı Emeklilikle ilgili takip verilen işlerde ise danışmanlık ücreti alınmaz.

Planlama

Gideceği limanı bilmeyene hiçbir rüzgardan fayda gelmez. İyi şeyler planlamayla olur. Planlayanlar ulaşacağı limana en erken ve en kısa yoldan gidenlerdir. Daha düşük prim ödeyerek, daha az çalışarak ve daha yüksek maaş alarak erken emekli olabilmenin tek yolu emeklilik planlaması yaptırmaktır. Malulen, engelli, özel şartlı erken emeklilik ya da sürekli iş göremezlik geliri bağlatabilmek de ancak iyi bir planlamayla mümkün olabilir. Planlama gerektiren konular genellikle iş takibi konularıdır.

İş Takibi

Yarınlara mutlu girmek isteyenler, bugünden koşmaya başlamalıdır. Hayat geç kalanları affetmez. İş takibi, planın yaşama geçmesi, risklerin dağıtılması, sonucun satın alınması, toplanan bilginin kullanılmasıdır. Söylemek başka, planlamak başka, yapmak başkadır. Sağlık kurulu raporları için iş takibi zorunludur. Malulen, engelli, özel şartlı erken emeklilik ve ayrıca iş kazasının ya da meslek hastalığının SGK yoluyla tahkikatı, tespiti ve sürekli iş göremezlik geliri de iş takibiyle mümkündür.

Sık Sorulan Sorular

elver’in beş ana iş konusu vardır. Bunlar; emeklilik, iş kazaları, meslek hastalıkları, ölümlü ve bedensel zararlı kazalar ve çalışan hakları konularıdır. Bu konular iç içe olan beşi bir yerde konulardır. Bu konularla ilgili hususlarda kurumsal hizmet veren nadir bir kuruluştur. Aynı zamanda erken emeklilik, iş kazaları, meslek hastalıkları, ölümlü ve bedensel zararlı kazaları iş konusu edinen, sosyal yardım, ödenek, gelir ve aylık almak için danışmanlık, planlama ve iş takibi hizmeti veren ilk ve tek Türk firmasıdır.

Beş ana iş koluyla ilgili hizmet verebilmek için işin, sorunun ya da problemin özelliğine göre danışmanlık, planlama ve iş takibi yapar. İş konuları gibi bu hizmetler de iç içedir. Biri olmadan öbürü olmaz ya da eksik kalır. Bunlardan erken emeklilik, iş kazaları, meslek hastalıkları, ölümlü ve bedeni zararlı kazalar da danışmanlık, planlama ve iş takibi hizmeti veren Türkiye’de ilk ve tek firmadır.

Elver, aşağıda belirtilen alanlar da uzman, müşavir, doktor ve diğer yardımcı çalışanlardan oluşan bir ekip ile danışmanlık, planlama ve iş takibi hizmetleri vermektedir.

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

Erken Emeklilik Uzmanı

İş Kazası SGK Tespiti Uzmanı

Meslek Hastalığı SGK Tespiti Uzmanı

Maluliyet ve Engelli Oranı Tıbbi Tespiti Doktoru

Kaza Takip Uzmanı

Hasar Takip Uzmanı

elver, sunduğu hizmetlerin konusuna göre bilgi, tecrübe ve söz sahibi olan uzman, doktor, müşavir kadrosuyla danışmanlık, planlama ve takip hizmetleri vermektedir.

elver, yapılan her görüşmeleri kayıt altına alıp gerekli bilgi ve belgeleri toplar, elde ettiği bu verilerle sorunun çözümüne yönelik çalışır. Bu işlemlere göre de danışmanlık, planlama, takip ücreti belirler.

Hizmetler bazen ayrı olmakla birlik de bazen de iç içe olan konulardır. İşin konusuna göre verilecek hizmet belirlenir. Birçok konu danışmanlık aşamasında çözülür. Ama bazı konular için ise bu durum mümkün değildir. Danışmanlık yanın da planlama, haliyle iş takibi de yapmak gerekir.

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ile yani SGK ile ilgili ve çalışan hakları ile ilgili bilinmesi gereken birçok konu danışmanlık alınarak çözülebilir.

Ne zaman emekli olurum sorusu danışmanlık işidir. Daha az çalışarak ve daha düşük prim ödeyerek erken emekli olup yüksek maaş nasıl alırım sorusu planlama işidir. En az ödeme ve ödenmiş prim gün sayısı ile erken emekli olup yüksek maaş almam için ne gerekiyorsa yapın sorusu ise takip işidir.

Malulen, engelli, özel şartlı erken emeklilik ya da sürekli iş göremezlik geliri bağlatmak iş takibi yapmakla mümkün olabilir. İş Kazası / Meslek Hastalığı Tahsis Talebi ve tahkikatın başlatılması, iş kazasının ya da meslek hastalığının tespiti ve sağlık kurulu rapor ve oranlarının alınması için iş takibi zorunludur.

Yol soran yolda kalmaz…

Sorularınızın yanıtı ya da problemlerinizin çözümü için, iş ve sosyal güvenlik uzmanımıza, hasar takip uzmanımıza ve ayrıca maluliyet ve engelli oranı tıbbı tespiti yapan doktorumuza danışabilirsiniz. Birçok sorun, planlama ya da takibe gerek kalmadan danışmanlık aşamasında çözülür. Bazen de işin ya da sorunun doğasıyla ilgili olarak planlama ya da iş takibi gerekebilir.

Bir şeyi gerçekten bilmek, onu anlatmakla olur…

Danışanlar genelde kendisinde olması gereken ya da sunması gereken bilgi ve belgeden habersizdir. Dolayısıyla eksik bilgi ya da eksik evrak söz konusu olacak, soru soruyu doğuracaktır. Ancak eksiklikler giderildikten sonra görüşme kaldığı yerden devam edebilir. Anlatabilmek için dinlemek gerekir. Aksi halde sağlıklı bir karara varmak mümkün değildir.

Parasız yapılan işin değeri bilinmez…

Danışmanlık ücret karşılığı yapılır. Ön görüşme yapıldıktan sonra sunulacak hizmete göre danışmanlık ücreti belirlenir. Bu ücret 250 – 500 TL arasında değişmektedir. İş Kazaları, Meslek Hastalıkları, Trafik Kazaları, Malulen, Engelli ya da Özel Şartlı Emeklilikle ilgili takip verilen işlerde ise danışmanlık ücreti alınmaz.

Bugün iyi adımlar atanlar, yarın güzel anılar yaşar…

elver; soru ya da sorunlarınızın çözümü için, iş ve sosyal güvenlik uzmanı, hasar takip uzmanı, maluliyet ve engelli oranı tıbbı tespit doktoru ile emeklilik, iş kazaları, meslek hastalıkları, çalışan hakları ve bu konularla bağlantılı hemen her konuda sizi dinliyor, evraklarınızı inceliyor, eksikliklerinizi belirliyor, uzmanlarla görüştürüyor, yeni sorularınız olursa alıyor, yazılı ve sözlü danışmanlık hizmeti veriyor.

elver, sözlü ya da yazılı olarak talep edilen danışmanlık, planlama ve takip hizmetlerine ilişkin görüşlerini ister sözlü, ister yazılı olarak gün içerisinde iletir.

Gideceği limanı bilmeyene hiçbir rüzgardan fayda gelmez…

Sorularınızın yanıtı ya da problemlerinizin çözümü için, hasar takip uzmanımıza, maluliyet ve engelli oranı tıbbı tespiti yapan doktorumuza, iş ve sosyal güvenlik uzmanımıza planlama yaptırabilirsiniz.

Hedeflerin tespitini yapmadan hedeflere ulaşılmaz…

Birçok sorun danışmanlık aşamasında çözülemez. Planlama ya da takip yaptırmak gerekir. İyi şeyler planlamayla olur. Planlayanlar, planlamanın önemini bilenler, ulaşacağı limana en erken ve en kısa yoldan gidenlerdir. Planlama yaptıranlar tedbirlidir. İşe ya da soruna göre, tarafların rızası, zamanı ve koşulları dikkate alınarak yapılan planlamayla sağlıklı bir sonuca varılabilir. Malulen, engelli, özel şartlı erken emeklilik ya da sürekli iş göremezlik geliri bağlatabilmek ancak iyi bir planlamayla ya da takiple mümkün olabilir.

Parasız yapılan işin değeri bilinmez…

Planlama ücret karşılığıdır. İşin mahiyetine göre planlama ücreti belirlenir. Bu ücret 250 – 1000 TL arasında değişmektedir. İş Kazaları, Meslek Hastalıkları, Trafik Kazaları, Malulen, Engelli ya da Özel Şartlı Emeklilikle ilgili takip verilen işlerde planlama ücreti alınmaz.

İyi şeyler yalnızca planlanırsa olur, kötü şeyler kendiliğinden olur…

elver; soru ya da sorunlarınızın çözümü için, hasar takip uzmanı, maluliyet ve engelli oranı tıbbı tespit doktoru, iş ve sosyal güvenlik uzmanı ile emeklilik, iş kazaları, meslek hastalıkları, çalışan hakları ve bu konularla bağlantılı hemen her konuda sizi dinliyor, evraklarınızı inceliyor, eksikliklerinizi belirliyor, uzmanlarla görüştürüyor, yeni sorularınız olursa alıyor, yazılı ve sözlü planlama hizmeti veriyor.

Malulen, engelli, özel şartlı erken emeklilik ya da sürekli iş göremezlik geliri bağlatabilmek ancak iyi bir planlamayla ya da takiple mümkün olabilir.

Daha düşük prim ödeyerek, daha az çalışarak ve daha yüksek maaş alarak erken emekli olabilmenin tek yolu emeklilik planlaması yaptırmaktır.

Plansız işler zaman ve para kaybettirir

elver, sözlü ya da yazılı olarak talep edilen danışmanlık, planlama ve takip hizmetlerine ilişkin görüşlerini ister sözlü, ister yazılı olarak gün içerisinde iletir.

Yarınlara mutlu girmek isteyenler, bugünden koşmaya başlamalıdır…

Sorularınızın yanıtı ya da problemlerinizin çözümü için, hasar takip uzmanımıza, maluliyet ve engelli oranı tıbbı tespiti yapan doktorumuza, iş ve sosyal güvenlik uzmanımıza takip yaptırabilirsiniz.

Hayat geç kalanları hiç affetmez…

Danışmanlık ve planlamayla çözülemeyen sorunlar için takip işlemleri gerekir. Sıkıntılı ve uzun süreli işlerin takibi zorunludur. Planlı işlerin çoğu da takip yapılarak sonuçlandırılır.

Zamanın değerini yapacak işi olan bilir…

Bazen bir iş için onlarca kurumun, merkezlerin, şubelerin, bölümlerin ya da buralarda görevli kişilerin bilgisi ve tecrübesi gerekir. Birimler birbirleriyle ilişkilidir. Her birinin işleyişini bilebilmeniz mümkün değildir. Her işin çarpanları vardır. Zaman kaybı para kaybıdır.

Parasız yapılan işin değeri bilinmez…

Bu işlemler ücret karşılığıdır. Danışma ya da planlama yapıldıktan sonra işin mahiyetine göre takip ücreti belirlenir. Bu ücret 2500 – 15000 TL arasında değişmektedir. Belirlenen ücret ve şartlar üzerinden konuşularak sözleşme yapılır. Sözleşmede belirtilen şartların yerine getirilmesi sonucunda takip ücreti alınır.

Bizi takip edin, biz de sizi takip edelim…

Takip kesin sonuçtur. Takip danışmanlığın ya da planlamanın yaşama geçmesidir. Takip, riskleri dağıtmaktır. Takip, sonucu satın almaktır. Takip, toplanan bilgiyi yoğurup kullanmaktır. Takip, koşulları zamanı göre planlamaktır. Takip, ön görmektir. Takip için şirketimize ve uzmanlarımıza noterden vekaletle yetki verilmesi gerekir. Bu yetkiyle bütün kurumlarda adınıza işlem yaptırabilirsiniz.

Söylemek başka, planlamak başka, yapmak başka…

elver; soru ya da sorunlarınızın çözümü için, hasar takip uzmanı, maluliyet ve engelli oranı tıbbı tespiti doktoru, iş ve sosyal güvenlik uzmanı ile emeklilik, iş kazaları, meslek hastalıkları, çalışan hakları ve bu konularla bağlantılı hemen her konuda sizi dinliyor, evraklarınızı inceliyor, eksikliklerinizi belirliyor, yeni sorularınızı cevaplıyor, konusunda hakim uzmanlarla görüştürüyor, tüm işlemlerinizin takibi için adınıza vekalet alıyor, planlama yaparak kurumlardan, sistemlerden ve ilgili memurlardan birebir uygulamayla takip hizmeti veriyor, tek elden bularak, yetişerek, yakalayarak, yaparak bütün sorunlarınızı çözüyor.

Planlama gerektiren konular genellikle iş takibi konularıdır. Malulen, engelli, özel şartlı erken emeklilik ya da sürekli iş göremezlik geliri bağlatmak iş takibi yapmakla mümkün olabilir.

İş Kazası, Meslek Hastalığı Tahsis Talebi ve Tahkikatın başlatılması, iş kazasının ya da meslek hastalığının SGK tespiti ve sağlık kurulu rapor ve oranlarının alınması için iş takibi zorunludur.

İş takibi tek elden ve eşgüdüm içerisinde yapılmalıdır.

elver, sözlü ya da yazılı olarak talep edilen danışmanlık, planlama ve takip hizmetlerine ilişkin görüşlerini ister sözlü, ister yazılı olarak gün içerisinde iletir.

Sürekli bir gelir ya da aylığınızın olmasını sağlayarak geleceğiniz güvence altında alabildiğimiz için.

Erken emeklilik, iş kazası, meslek hastalığı konularında Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilgili servislerinde tahkikat başlattığımız için, iş kazasının/meslek hastalığının tespiti yaptığımız için, maluliyetin tespiti yaptırdığımız için, Sağlık Kurulları ile Kurum Sağlık Kurulları’ndan alacağımız raporlar ile ödenek, gelir, aylık ve sosyal yardım aldığımız için, işin başından sonuna kadar yetkin uzman kadrosuyla danışmanlık, planlama ve iş takibi hizmetleri verdiğimiz için.

En uygun zaman da zaman kaybetmeden bütün iş koşullarını dikkate alarak eşgüdüm içerisin de iş takibi yaptığımız için,

En uygun zamanda heyet günü alarak alabildiğimiz, bünyemizde çalışan Maluliyet ve Engelli Oranı Tıbbi Tespiti Doktoru ile engel/maluliyet ön tespitten yaptığımız, kişiye özel sağlık dosyası hazırlayarak kendini tıbbı ifade etmesini sağlayacak en uygun bilgi/belgeyi bildiğimiz ve hakkınız olan tam oranı almanızı sağladığımız için,

Gerektiğin de itiraz etmek gerekip gerekmediğini bildiğimiz için,

Zamanın da müdahale ettiğimiz için,

İş takibini kurumlardan, servislerden ve dosya memurlarından birebir takip ettiğimiz için,

Uygulama içerisinden geldiğimiz, eski/yeni ve sürekli değişen mevzuatları bildiğimiz, yüzlerce dosyayla uğraşarak edindiğimiz tecrübe için,

Çalışma konularımızın belirli bir alanın da değil başından sonuna kadar ilgili bütün alanlar da iş takibi yapan ciddi ve farklı kurumsal bir firma olduğumuz için,

En kısa zaman da SGK yoluyla iş kazası ve meslek hastalığı tespiti yaptığımız için,

Bir gün sigortası olan birine bile iş kazası geliri bağlatabildiğimiz için,

İş sonun da iş takibi ücreti aldığımız için,

Sunulan hizmetlerin konusuna göre bilgi, tecrübe ve söz sahibi olan uzman, doktor, müşavir ile yapacağınız görüşmeler sonucu eliniz de olan bütün bilgi ve belgelerin bir suretini firma yetkilisine vermelisiniz. Sizin için yapılacak iş konusu takip ile ilgili vekalet ve sözleşme ile de elver ve çalışanlarını yetkilendirmelisiniz. Bunların dışın da eğer erken emeklilik, iş kazası, meslek hastalığı, ölümlü ve bedensel zararlı kazalar söz konusu olur ise alınacak doktor ve sağlık kurulu randevularına zamanın da gitmelisiniz.

Çalışma, sigorta ve sağlık koşullarınız ile ilgili sizden ya da e-devletinizden alınamayan bilgi/belgeleri ilgili kamu kurum kuruluşlarından sözlü ya da yazılı aldıktan sonra geri kalan her şeyi elver çalışanları yapacaktır. Aynı zaman da toplanan bilgi ve belgeleri değerlendirip en uygun bir planlama ve bu planlamaya göre kişiye özel ve sırasıyla yapılacak işlerin yazılı ve sözlü takibini de yapacaktır.

Referanslar

Elver Danışmanlık ile Çalışan Müşterilerimize Neler Kazandırdık!

1973 İstanbul doğumluyum, İstanbul’da yaşıyorum, ekim 2019’da engelli emekli oldum, engelli vergi indirimi başvuru tarihinde aylığım bağlandı, 1.691,84 TL aylık alıyorum, emekli olduğum işyerinde halen çalışıyorum.Zafer Çelik
1969 Kırcaaili doğumluyum, Kocaeli’de yaşıyorum, şubat 2020’de engelli emekli oldum, engelli vergi indirimi başvuru tarihinde aylığım bağlandı, 2.191.98 TL aylık alıyorum, 14.465.76 TL birikmiş aylık aldım,

Sevdin Vatansever
1974 Samsun doğumluyum, İstanbul’da yaşıyorum, engelli vergi indirimi başvuru tarihinde aylığım bağlandı, 1.654,25 TL aylık alıyorum, kasım 2018’de 475.04 TL sürekli iş göremezlik geliri bağlandı.
Veysel Yavuz

Bugün iyi adımlar atanlar, yarın güzel anılar yaşar.

Mağdurların yasal hakkı olan sosyal yardım, ödenek, gelir ve aylıkları almak bizi mutlu ediyor. Hep mutlu olmak istiyoruz…

Formu Doldur Şimdi Ara

iletişim

Bize Ulaşın